Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av tre ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: