Föräldragrupper

Vi erbjuder olika typer av grupper för föräldrar.

Nu öppnar anmälan till vårens ABC-träffar

Träffarna sker på vardagskvällar mellan klockan 17:30-20:00.
Kursstarter sker den 12 mars och 15 april.

ABC, Alla barn i centrum, består av fyra gruppträffar och en återträff för vårdnadshavare till barn 3-12 år. Varje träff har ett tema och leds av utbildade gruppledare. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Detta tar vi med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Frågeställningarna kan handla om hur vi skapar harmoni kring matbordet hemma, hur vi undviker stressiga situationer och hur vi förebygger konflikter.

Kontakt och frågor

ifo.bou@nynashamn.se eller 08-520 735 25

Upptäck och utforska dina nya roll som pappa tillsammans med andra pappor. Under fyra träffar får du dela med dig av dina tankar och erfarenheter utifrån olika teman. Vi tar oss an olika ämnen om utmaningarna det innebär att vara pappa, relationen med ditt barn och balansen mellan familjeliv, fritid och arbete. Träffarna blir också en bra möjlighet för dig att knyta kontakter med andra pappor och samtidigt få stöd och svar på dina frågor. Samtalen leds av våra gruppledare Tobias Sagestam och Anders Johansson, som båda själva är pappor och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i Nynäshamns kommun.

Det är kostnadsfritt att delta och vi ses kvällstid på onsdagar. Träffarna passar dig som har barn som är mellan 6 och 18 månader.

Träffarnas teman:

  • 13/3 Det nya livet som pappa
  • 20/3 Pappa- barn relationen
  • 27/3 Parrelationen efter att barnet kommit
  • 10/4 Familj- Fritid – Arbete och egen tid

Praktiskt om träffarna:

Plats: Familjecentralens lokal, Nynäshamns sjukhus, entréplan

När: onsdagar, klockan 18:30-20:30. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl dig till personalen på BVC i Nynäshamn

Har du en tonåring och vill utveckla ditt föräldraskap?
Välkommen på ABC Tonår föräldraträffar.

ABC (Alla barn i centrum) Tonår är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar, bonusföräldrar och viktiga vuxna till tonåringar. Syftet är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till tonåringens välmående.

I en ABC tonårsgrupp träffas vi under 4 tillfällen. Varje träff har olika teman som vi diskuterar tillsammans och får information om. Mellan träffarna har du möjlighet att öva hemma på det vi gått igenom.

ABC Tonår grundas i kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention.

Träffar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 6 mars
Tid: 17.30-20.00

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: