Sök

Föräldragrupper

Vi erbjuder olika typer av grupper för föräldrar.

ABC föräldraträffar

ABC, Alla barn i centrum, består av fyra gruppträffar och en återträff för vårdnadshavare till barn 3-12 år. Varje träff har ett tema och leds av utbildade gruppledare.

På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Detta tar vi med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Frågeställningarna kan handla om hur vi skapar harmoni kring matbordet hemma, hur vi undviker stressiga situationer och hur vi förebygger konflikter. Kursen är kostnadsfri och grupperna fylls på tills maxantalet 12 deltagare är uppnått. Nästa omgång startar 5 april 2022, och följande träffar är 19 april, 3 maj, 17 maj och 3 juni.

Anmäl dig till någon av gruppledarna.


Kontakt

Gruppledare för ABC, anmälan och frågor:
tobias.sagestam@nynashamn.se
charlotte.carpsjo@nynashamn.se

Älskade förbannade tonåring

"Älskade förbannade tonåring" är kostnadsfria föräldraträffar för dig med barn i åldrarna 12–17 år. Träffarna är till för alla, inte bara till dig som upplever problem.

Vid träffarna går vi tillsammans igenom en rad vardagssituationer och teman som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen: tonåringen vill inte längre prata, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon eller vill mest vara med kompisar. Träffarna utgår från boken med samma namn, vi blandar film, diskussioner och övningar. Under kursen får deltagarna tillgång till kurslitteraturen.

Träffarna pågår i cirka 2.5 timmar och är ungefär en gång i veckan. Det sista tillfället är en återträff som gruppen planerar tillsammans.

Träffarnas tema

  • Tonårstiden
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Grupptryck
  • Jag-budskap
  • Svårigheter och utmaningar
  • Svåra samtalsämnen
  • Att vara uppmärksam på sig själv

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?