Föräldragrupper

Vi erbjuder olika typer av grupper för föräldrar.

Vårens ABC-träffar är fulltecknade

Fler grupper startas upp i september 2024.

Om ABC

ABC, Alla barn i centrum, består av fyra gruppträffar och en återträff för vårdnadshavare till barn 3-12 år. Varje träff har ett tema och leds av utbildade gruppledare. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Detta tar vi med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Frågeställningarna kan handla om hur vi skapar harmoni kring matbordet hemma, hur vi undviker stressiga situationer och hur vi förebygger konflikter.

Kontakt och frågor

ifo.bou@nynashamn.se eller 08-520 735 25

Pappagruppen som startar 13 mars är fulltecknad

Fler pappagrupper startar senare. Håll utkik på kommunens webbplats när anmälan öppnar.

Om pappagruppen

Upptäck och utforska dina nya roll som pappa tillsammans med andra pappor. Under fyra träffar får du dela med dig av dina tankar och erfarenheter utifrån olika teman. Vi tar oss an olika ämnen om utmaningarna det innebär att vara pappa, relationen med ditt barn och balansen mellan familjeliv, fritid och arbete. Träffarna blir också en bra möjlighet för dig att knyta kontakter med andra pappor och samtidigt få stöd och svar på dina frågor. Samtalen leds av våra gruppledare Tobias Sagestam och Anders Johansson, som båda själva är pappor och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i Nynäshamns kommun.

Det är kostnadsfritt att delta.Träffarna passar dig som har barn som är mellan 6 och 18 månader.

Träffarnas teman:

  • Det nya livet som pappa
  • Pappa- barn relationen
  • Parrelationen efter att barnet kommit
  • Familj- Fritid – Arbete och egen tid

Har du en tonåring och vill utveckla ditt föräldraskap?
Välkommen på ABC Tonår föräldraträffar.

Just nu är gruppen fulltecknad. En ny startas upp senare.

ABC (Alla barn i centrum) Tonår är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar, bonusföräldrar och viktiga vuxna till tonåringar. Syftet är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till tonåringens välmående.

I en ABC tonårsgrupp träffas vi under fyra tillfällen. Varje träff har olika teman som vi diskuterar tillsammans och får information om. Mellan träffarna har du möjlighet att öva hemma på det vi gått igenom.

ABC Tonår grundas i kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention.

Träffar: 15 april, 29 april, 13 maj, 27 maj
Tid: 17.30-20.00
Plats: Socialtjänstens öppenvård (inne i Nynäshamns sjukhus), Idunvägen 1, Nynäshamn

Sista anmälningsdag är 12 april. Anmälan är bindnande och kostnadsfri. Vi bjuder på fika!

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: