Föräldragrupper

Vi erbjuder olika typer av grupper för föräldrar.

ABC, Alla barn i centrum, består av fyra gruppträffar och en återträff för vårdnadshavare till barn 3-12 år. Varje träff har ett tema och leds av utbildade gruppledare. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Detta tar vi med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Frågeställningarna kan handla om hur vi skapar harmoni kring matbordet hemma, hur vi undviker stressiga situationer och hur vi förebygger konflikter.

När är det dags för en ny omgång av ABC? Håll utkik på denna sida.

Föräldrakurs Trygghetscirkeln – grundläggande program för alla föräldrar

Circle of Security Parenting. För dig med barn 0-6 år.

Hur kan du som förälder uppmärksamma och möta ditt barns behov på ett sätt som leder till trygghet? Barn signalerar ofta det som de behöver, men det är inte alltid vi tolkar signalerna rätt. Genom Trygghetscirkeln får du hjälp att utveckla ditt föräldraskap genom självreflektion.

Anknytningsrelationer är viktiga för barnets mående och utveckling. De söker trygghet såväl i lek och utforskande som när de behöver tröst, närhet och omsorg. Alla människor hämtar energi i nära relationer.

Barn har olika utmaningar och det är vårt jobb som föräldrar att på bästa sätt stötta dem i olika situationer. Genom Trygghetscirkelns föräldraskapsprogram erbjuder vi teoretiska kunskaper om barns känslomässiga behov, blandat med praktiska verktyg och reflekterande samtal och övningar. Detta ska ge dig som förälder stöd i att kunna uppmärksamma och möta ditt barns behov på ett sätt som leder till trygghet.

I september startar en ny omgång. Fyll i din intresseanmälan redan nu, så återkommer vi med datum och tider. Träffarna är kostnadsfria.

"Älskade förbannade tonåring" är kostnadsfria föräldraträffar för dig med barn i åldrarna 12–17 år. Träffarna är till för alla, inte bara till dig som upplever problem.

Vid träffarna går vi tillsammans igenom en rad vardagssituationer och teman som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen: tonåringen vill inte längre prata, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon eller vill mest vara med kompisar. Träffarna utgår från boken med samma namn, vi blandar film, diskussioner och övningar. Under kursen får deltagarna tillgång till kurslitteraturen.

Träffarna pågår i cirka 2.5 timmar och är ungefär en gång i veckan. Det sista tillfället är en återträff som gruppen planerar tillsammans.

Träffarnas teman

  • Tonårstiden
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Grupptryck
  • Jag-budskap
  • Svårigheter och utmaningar
  • Svåra samtalsämnen
  • Att vara uppmärksam på sig själv

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: