Takkupor

Om du vill bygga upp till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor ska du oftast göra en anmälan om attefallsåtgärd. Innan du får börja bygga måste du också invänta startbesked.

Då ska du anmäla attefallsåtgärd

Du som har ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Istället ska du göra en bygganmälan och få startbesked. Projekten brukar kallas attefallsåtgärder.

För att räknas som en attefallsåtgärd måste bygganden uppfylla vissa kriterier:

  • De får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • Det får finnas högst två takkupor på huset.
  • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
  • Takkuporna får inte innebära ingrepp på den bärande konstruktionen.
  • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla.
  • Att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt detaljplaen.

Då ska du ansöka om bygglov

Om kriterierna ovan inte uppfylls ska du ansöka om bygglov.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: