Korttidsvistelse och växelboende

Om du tillfälligt har svårt att klara dig hemma eller om dina anhöriga behöver avlastning, kan du ansöka om korttidsboende eller växelvård.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud.

Korttidsboende

Ett korttidsboende är en möjlighet till återhämtning för att underlätta att bo kvar hemma. Ett korttidsboende kan också bli aktuellt i samband med en utredning om särskilt boende. Våra korttidsboenden är integrerade på kommunens särskilda boenden för äldre.

Växelvård

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad, och samtidigt bor ihop med en anhörig som tillgodoser ditt behov, kan du ansöka om växelvård. Växelvård innebär att du växelvis bor på ett särskilt boende (1-2 veckor per månad) och insatsen beviljas i avlastande syfte. Våra växelboenden är integrerade på kommunens särskilda boenden för äldre.

Kontakt

Biståndshandläggare

08-520 698 00


Rose Al-Kamisi

gruppchef

08-520 680 70

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Telefontider biståndshandläggare

Måndag 13-16

Tisdag 9-12

Onsdag 13-16

Torsdag 9-12

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: