Vanstaskolan i Ösmo med Ösmo torg i förgrunden.

Ösmo centrum 6, 148 21 Ösmo

Vanstaskolan F-9

På Vanstaskolan vill vi erbjuda en inspirerande, aktiv, positiv och utmanande skolmiljö. Vi arbetar aktivt för att alla ska utvecklas till lärande, aktiva och ansvarskännande individer. Välkommen till Vanstaskolan!

Skolan har rymliga lokaler i Ösmo centrum med fin utomhusmiljö, där vi gärna har delar av undervisningen.

Vanstaskolan är en grundskola för årskurserna F-9 och en anpassad grundskola med cirka 15 elever (det går att läsa mer om den under Anpassad skola i avsnittet Förskola och skola här på webbplatsen).

Lyckas utifrån egna förutsättningar

Vår skola utmärker sig med engagerade pedagoger som vill att alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar, får en fin skolgång och lär för livet. Här ska alla känna trygghet och få studiero för att utvecklas i sitt eget lärande.

Med tydliga rutiner och metoder för undervisning skapar vi en god och trygg arbetsmiljö där studiero råder.

Eleverna får en stark gemenskap och lärarna får en styrka i det kollegiala samarbetet och hela vår skolutveckling.

Vi månar också om daglig rörelse som bidrar till att både hjärna och hjärta mår bra. Under hela skoldagen har våra elever i de yngre åldrarna minst 60 minuters aktiv rörelse.

Ansvar och stöd

Varje elev tränas i att vara ansvarig för sitt eget lärande. En ökad ansvarskänsla och självförtroende är en viktig del av skoltiden.

Vi ger också det stöd och den stimulans som krävs för att varje elev ska uppnå målen och känna stolthet över det egna resultatet.

Grön flagg

Vi är också stolta över att vara en certifierad Grön Flagg-skola, via att vi fått godkänt för vårt miljöarbete av stiftelsen Håll Sverige rent.

Vanstaskolan är en enplansbyggnad i Ösmo centrum med gott om plats för både skola och fritids för de yngre. Alla klassrum är utrustade med teknik som smartboard, digital kamera och Ipads i halvklassuppsättning.

Vår stora skolgård uppmuntrar till lek och rörelse för främst yngre årskurser. Här finns lekställningar, grönområden, grusplan, ett skogsparti och två rörelseområden. Vår fina utemiljö gör det också möjligt att ha undervisning utomhus i alla ämnen.

Vi har en stor idrottshall, simhall och matsal i direkt anslutning till skolan och i närheten finns även vårt välfyllda skolbibliotek.

Med en tillgänglig skolgård i direkt anslutning till grönområden erbjuds möjlighet till en rolig och stimulerande utevistelse.

Gemenskap, goda relationer och social utveckling är grunden till att alla Vanstaskolans elever ska lyckas med sina studier. Vi arbetar för att alla ska visa varandra omtanke, hänsyn och respekt. Vårt trygghetsteam består av rektor, kurator, speciallärare, pedagog och lärare.

Vår rastLEKvärd erbjuder aktiviteter på rasterna för de yngre.

Vanstaskolans elevhälsoteam arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande i nära kontakt med arbetslagen. Teamet består av rektor, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog.

Trygghet och studiero är Vanstaskolans viktigaste fokusområden. På vår skola ska varje elev känna sig respekterad och inkluderad.

Vi arbetar främjande och förbyggande utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt, med fokus på relationer.

Vi har fritidshemsavdelningar och utifrån en årsplanering med teman erbjuder varje avdelning stimulerande aktiviteter, rekreation och vila. Även skolans slöjdsal och idrottssal används på fritidstid.

Vi samarbetar med Kulturskolan och har varje vecka skolkör och dans som leds av en sångpedagog och danspedagog.

Minst en gång i veckan besöker våra fritidsavdelningar idrottsplanen och närliggande skogsområden. Det ger oss möjlighet till en uppdelad, rolig och lärorik utevistelse.

För telefonnummer till fritidshemsverksamheten, se Kontakt (under kartan).

Nynäshamns kommun har ett unikt samarbete med storklubben i fotboll, AC Milan. I kommunen finns fotbollsprofiler där AC Milan Academy ansvarar för upplägget.

Alla elever på högstadiet (årskurs 7-9) och i gymnasiet har sedan något år tillbaka kunnat söka till fotbollssatsningen som finns på kommunens alla tre högstadieskolor samt Nynäshamns gymnasium.

På fotbollsprofilen får du chans att satsa på fotboll. Profilen leds av en professionell tränare från AC Milan Academy och du lär dig AC Milans metodik och den italienska fotbollskulturen.

Upplägg

Du tränar i anslutning till ordinarie skoltid och har lektioner som teori, videoanalys och italienska språket. Träningarna, som är upp till tre gånger i veckan, hålls på Kvarnängens IP och är ett komplement till spel med ordinarie lokala klubblag.

Elever som går på andra skolor utanför Nynäshamns kommun måste först söka in till fotbollsprofilens uttagning, som sker varje år i maj månad, och sedan söka till någon av högstadieskolorna Gröndalsskolan, Vanstaskolan eller Viaskolan.

Ansökan

Ansökningar för högstadiet årskurs 7-9 är öppen mellan 15 mars och 15 april varje år, med uttagningar under maj månad som meddelas direkt från AC Milan.

Ansökan sker via AC Milan Academys webbplats för fotbollsprofilen.

Frågor om verksamheten kan ställas till info@acmilanacademy.se

Karta

Kontakt

Gunilla Bohlin Larsson

Biträdande rektor för F-5
gunilla.bolin-larsson@nynashamn.se

Joanna Nilsson

Tillförordnad biträdande rektor för anpassad grundskola 1-9
joanna.nilsson@nynashamn.se

Per Hammarström

Biträdande rektor för 6-9
per.hammarstrom@nynashamn.se

Fritidshem

Avdelning Rönnen, år F
08-520 735 29

 

Avdelning Eken, år 1
08-520 735 27

 

Avdelning Björken, år 2
08-520 682 86

 

Avelning Aspen, år 3
08-520 682 93

 

Avdelning Solrosen, år 4-6
08-520 735 24

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: