Mandatfördelning

Det finns tio politiska partier representerade i kommunfullmäktige. Här kan du se hur Nynäshamns kommunfullmäktige ser ut idag, samt hur det sett ut de tre senaste mandatperioderna.

Politiska partier och mandatfördelning

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

2010

2014

2018

2022

Centerpartiet

1

2

2

2

Kristdemokraterna

1

1

2

2

Liberalerna

3

3

2

2

Miljöpartiet

2

3

2

2

Moderaterna

12

10

10

9

Pensionärspartiet

1

1

1

1

Socialdemokraterna

15

11

10

12

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

2

3

4

2

Sverigedemokraterna

2

4

6

7

Vänsterpartiet

2

3

2

2

Samtliga partiers mandat

41

41

41

41


Valresultat i de senaste valen

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

2010

2014

2018

2022

Centerpartiet4,8%

3,6%

Feministiskt initiativ0,24%


Kristdemokraterna3,8%

4,7%

Liberalerna5,9%

4,2%

Medborgerlig samling
1,1%

Miljöpartiet3,6%

4,0%

Moderaterna22,9%

21,9%

Pensionärspartiet3,34%

2,3%

Socialdemokraterna25,07%

28,3%

Sorundanet Nynäshamns kommunparti9,45%

5,8%

Sverigedemokraterna15,12%

17,8%

Vänsterpartiet5,46%

5,7%

Övriga anmälda partier0,12%

0,3%

Valdeltagande i senaste valen


Skriv tabellbeskrivning här

Valdeltagande

2010

2014

2018

2022

Valdeltagande i procent

80,35 %

80,89 %

82 %

77,05 %

Summa avgivna röster

16 389

17 269

18 080

18 040

Antal röstberättigade

20 397

21 349

22 048

23 413

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: