Ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna utses av barn- och utbildningsnämnden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: