Sammanträden och protokoll

Här hittar du protokoll, dagordningar och mötestider för innevarande år till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunala råd.

Vill du ta del av äldre underlag hittar du protokoll tre år bakåt i tiden här på webbplatsen. Söker du äldre protokoll än så är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Kommunens egna nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Delta och lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan följa mötet på plats i Kulturskolans aula i Nynäshamn, Nynäsvägen 20 eller digitalt från din dator. Sammanträdena börjar klockan 19.00 med undantag för budgetsammanträdet som börjar klockan 15.00.

Protokoll kommunfullmäktige

Dagordning kommunfullmäktige

Då sammanträder kommunfullmäktige 2023

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 20 april - INSTÄLLT
 • 11 maj
 • 15 juni - OBS! ANNAN LOKAL - Kulturskolans aula, Nynäsvägen 20
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 8 november
 • 9 november (budget)
 • 7 december

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll Kommunstyrelsen

Dagordning Kommunstyrelsen

Då sammanträder kommunstyrelsen 2023

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 23 mars (temadag)
 • 5 april (temadag) INSTÄLLT
 • 20 april
 • 25 maj
 • 1 juni (temadag)
 • 14 juni
 • 31 augusti
 • 21 september
 • 28 september (temadag)
 • 19 oktober
 • 26 oktober (temadag)
 • 16 november
 • 30 november (temadag)
 • 14 december

Ärenden som behandlas och beslutas i kommunstyrelsen bereds först i bland annat kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagordning kommunstyrelsens arbetsutskott

Då sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

 • 2 februari
 • 23 februari
 • 5 april
 • 11 maj
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 17 augusti
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 26 oktober
 • 29 november
 • 21 december

Ärenden som handlar om kommunens fastigheter och investeringar behandlas först i kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. Utskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott

Dagordning kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott

Då sammanträder kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott

 • 2 februari INSTÄLLT
 • 23 februari
 • 5 april
 • 11 maj INSTÄLLT
 • 31 maj
 • 21 juni INSTÄLLT
 • 17 augusti INSTÄLLT
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 26 oktober
 • 29 november
 • 21 december

På kommunstyrelsens landsbygdsberedning bereds ärenden och förslag som är kopplade till olika landsbygdsfrågor i kommunen.

Protokoll kommunstyrelsens landsbygdsberedning

Dagordning kommunstyrelsens landsbygdsberedning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet och övergripande elevhälsoarbetet i Nynäshamns kommun, samt godkänner och utövar tillsyn över enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Dagordning barn- och utbildningsnämnden

Då sammanträder barn- och utbildningsnämnden 2023

 • 25 januari
 • 15 februari (temadag)
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • 30 augusti (inställt)
 • 27 september
 • 4 oktober (temadag)
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Ärenden som behandlas och beslutas i barn- och utbildningsnämnden bereds först i bland annat barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dagordning barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Då sammanträder barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023

 • 8 februari
 • 15 mars
 • 4 april
 • 10 maj
 • 31 maj
 • 16 augusti (inställt)
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 29 november

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun. Det innefattar bland annat bibliotek, simhall, motionsspår, idrottsanläggningar och föreningssamordning och föreningsbidrag. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Dagordning kultur- och fritidsnämnden

Då sammanträder kultur- och fritidsnämnden 2023

 • 30 januari
 • 20 februari
 • 6 mars
 • 22 maj
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 12 december

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för att utveckla näringslivs och besöksnäring samt att utifrån näringslivets behov säkerställa utbildning och en god arbetsmarknad. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Dagordning näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Då sammanträder näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2023

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 15 juni
 • 29 augusti - inställt
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 15 december

Ärenden som behandlas och beslutas i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden bereds först i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Dagordning näringslivs och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Då sammanträder näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2023

 • 9 februari
 • 7 mars
 • 4 april - inställt
 • 12 maj
 • 30 maj
 • 7 juni - extrainsatt
 • 15 augusti - inställt
 • 5 september
 • 11 oktober
 • 6 november
 • 28 november

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bland annat detaljplanering, bygglov, kart- och mätverksamhet, kommunens verksamhetslokaler, skötsel av den offentliga miljön, kommunalt vatten och avlopp och renhållning. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden

Dagordning samhällsbyggnadsnämnden

Då sammanträder samhällsbyggnadsnämnden 2023

 • 17 januari
 • 24 januari
 • 31 januari (temadag)
 • 7 februari
 • 21 februari (temadag)
 • 21 mars
 • 25 april
 • 16 maj
 • 30 maj (temadag)
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 26 september (temadag)
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 21 november (temadag)
 • 5 december

Ärenden som behandlas och beslutas i Samhällsbyggnadsnämnden bereds först i samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Dagordning samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Då sammanträder samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2023

 • 17 januari
 • 24 januari
 • 7 mars
 • 18 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 15 augusti
 • 5 september
 • 26 september
 • 7 november
 • 21 november

Socialnämnden arbetar för många olika målgrupper. Till exempel till barn, ungdomar, familjer, äldre, vuxna, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll socialnämnden

Dagordning socialnämnden

Då sammanträder socialnämnden 2023

 • 4 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 28 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Valnämnden ansvarar för att planera, samordna och genomföra de allmänna valen till kommun, region, riksdag och Europaparlament. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll valnämnden

Krisledningsnämnden aktiveras om en kris bedöms vara så pass omfattande att den inte kan hanteras i de ordinarie nämnderna. Krisledningsnämnden leder då kommunens arbete med krisen vilket gör att beslutsvägar kortas. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll krisledningsnämnden

Kommungemensamma nämnder

Uppdraget för upphandlingsnämnden är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Upphandlingsnämndens sammanträden 2023

 • 12 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 25 maj
 • 14 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 7 december

Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsida för protokoll. Du hittar de senast justerade protokollen i rutan "Justerade protokoll". Om du vill ta del av äldre protokoll kontakta: haningekommun@haninge.se

Varje kommun ska ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Nynäshamn sker nämndens arbete i kommunsamverkan med ett flertal andra kommuner på Södertörn. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Överförmyndarnämndens sammanträden 2023

 • 1 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 15 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 14 december

Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd

Protokollen för Södertörns överförmyndanämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsida för protokoll. Du hittar de senast justerade protokollen i rutan "Justerade protokoll". Om du vill ta del av äldre protokoll kontakta: haningekommun@haninge.se

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i ett flertal kommuner, bland annat Nynäshamn. Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker från medlemskommunerna. Direktionens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Då sammanträder förbundsdirektionen 2023

 • 27 januari
 • 24 mars
 • 12 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 15 december

Protokoll förbundsdirektionen

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträden publiceras på Södertörns brandförsvarsförbunds webbsida.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en tillsynsmyndighet som bland annat har i uppdrag att kontrollera att verksamheter som berörs av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen eller säljer alkohol och tobak följer de lagar och regler som finns inom områdena. Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker från medlemskommunerna.

Då sammanträder förbundsdirektionen 2023

Aktuella datum när förbundsdirektionen sammanträder publiceras löpande på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.

Protokoll förbundsdirektionen

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträden publiceras på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbsida.

Kommunala råd

Om protokollen

Protokoll publiceras på webbplatsen några dagar efter att det anslagits på den digitala anslagstavlan.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollen beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR. Om det saknas bilagor, som exempelvis särskilda yttrande, beror det på att filen inte finns tillgänglig i rätt format. Vill du ta del av alla handlingar i ett visst ärende eller ta del av protokollen efter justering kan du kontakta respektive nämnd.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: