Sammanträden och protokoll

Här hittar du dagordningar/kallelser, mötestider och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunens egna nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Delta och lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan följa mötet på plats i Folkets hus i Nynäshamn eller digitalt från din dator. Sammanträdena börjar klockan 19.00 med undantag för budgetsammanträdet som börjar klockan 15.00.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

12 januari

Dagordning KF Pdf, 285.6 kB.

Protokoll KF Pdf, 285.6 kB.

9 februari9 mars20 april11 maj14 juni15 juni (budget)14 september12 oktober9 november7 decemberKommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

19 januari

Dagordning KS Pdf, 1.4 MB.

Protokoll KS Pdf, 1 MB.

16 februari16 mars23 mars (temadag)5 april (temadag)20 april25 maj1 juni (temadag)14 juni31 augusti21 september28 september (temadag)19 oktober26 oktober (temadag)16 november30 november (temadag)14 decemberÄrenden som behandlas och beslutas i kommunstyrelsen bereds först i bland annat Kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

2 februari23 februari5 april11 maj31 maj21 juni17 augusti7 september5 oktober26 oktober29 november21 decemberÄrenden som handlar om kommunens fastigheter och investeringar behandlas först i kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. Utskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

2 februari23 februari5 april11 maj31 maj21 juni17 augusti7 september5 oktober26 oktober29 noveber21 decemberBarn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet och övergripande elevhälsoarbetet i Nynäshamns kommun, samt godkänner och utövar tillsyn över enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

25 januari

Dagordning Pdf, 661.6 kB.


15 februari (temadag)22 februari29 mars26 april24 maj14 juni30 augusti27 september4 oktober (temadag)25 oktober22 november13 decemberÄrenden som behandlas och beslutas i kommunstyrelsen bereds först i bland annat Kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

8 februari15 mars4 april10 maj31 maj16 augusti13 september11 oktober8 november29 novemberKultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun. Det innefattar bland annat bibliotek, simhall, motionsspår, idrottsanläggningar och föreningssamordning och föreningsbidrag. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

30 januari

Dagordning KFN Pdf, 76.3 kB.


20 februari6 mars22 maj18 september23 oktober20 november12 decemberÄrenden som behandlas och beslutas i kultur- och fritidsnämnden bereds först i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

6 februari21 februari8 maj4 september9 oktober6 november27 novemberNäringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för att utveckla näringslivs och besöksnäring samt att utifrån näringslivets behov säkerställa utbildning och en god arbetsmarknad. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

24 januari

Dagordning NAN Pdf, 214.2 kB.


21 februari14 mars (temadag)21 mars25 april23 maj13 juni29 augusti19 september24 oktober21 november12 decemberÄrenden som behandlas och beslutas i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden bereds först i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

7 februari7 mars4 april9 maj30 maj15 augusti5 september10 oktober7 november28 novemberSamhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bland annat detaljplanering, bygglov, kart- och mätverksamhet, kommunens verksamhetslokaler, skötsel av den offentliga miljön, kommunalt vatten och avlopp och renhållning. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

17 januari

Dagordning SBN Pdf, 55.5 kB.

Protokoll SBN Pdf, 125.2 kB.

31 januari (temadag)7 februari21 februari (temadag)21 mars25 april16 maj30 maj (temadag)13 juni22 augusti19 september26 september (temadag)10 oktober14 november21 november (temadag)5 decemberÄrenden som behandlas och beslutas i Samhällsbyggnadsnämnden bereds först i samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

17 januari

Dagordning SBN AU Pdf, 44.7 kB.

Protokoll SBN AU Pdf, 673.5 kB.

24 januari

Dagordning SBN AU Pdf, 44.7 kB.

Protokoll SBN AU Pdf, 197.4 kB.

7 mars18 april2 maj30 maj15 augusti5 september26 september7 november21 novemberSocialnämnden arbetar för många olika målgrupper. Till exempel till barn, ungdomar, familjer, äldre, vuxna, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärenden till Samhällsbyggnadsnämnden bereds av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

4 januari

Dagordning SON Pdf, 606.7 kB.

 Protokoll SON Pdf, 468.7 kB.

8 februari8 mars5 april3 maj31 maj28 juni30 augusti27 september25 oktober22 november20 decemberÄrenden som behandlas och beslutas i Socialnämnden bereds först i socialnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll

25 januari

Dagordning SON AU Pdf, 106.7 kB.

Protokoll SON AU Pdf, 371.7 kB.

22 februari22 mars19 april17 maj14 juni16 augusti13 september11 oktober8 november6 decemberValnämnden ansvarar för att planera, samordna och genomföra de allmänna valen till kommun, region, riksdag och Europaparlament. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.


Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll
Krisledningsnämnden aktiveras om en kris bedöms vara så pass omfattande att den inte kan hanteras i de ordinarie nämnderna. Krisledningsnämnden leder då kommunens arbete med krisen vilket gör att beslutsvägar kortas. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.


Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dagordning

Protokoll
Kommungemensamma nämnder

Uppdraget för upphandlingsnämnden är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Upphandlingsnämndens sammanträden

 • 12 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 25 maj
 • 14 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 7 december

Protokoll

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsida för protokoll. Du hittar de senast justerade protokollen i rutan "Justerade protokoll". Om du vill ta del av äldre protokoll kontakta: haningekommun@haninge.se

Varje kommun ska ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Nynäshamn sker nämndens arbete i kommunsamverkan med ett flertal andra kommuner på Södertörn. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Överförmyndarnämndens sammanträden

 • 1 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 15 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 14 december

Protokoll

Protokollen för Södertörns överförmyndanämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsida för protokoll. Du hittar de senast justerade protokollen i rutan "Justerade protokoll". Om du vill ta del av äldre protokoll kontakta: haningekommun@haninge.se

Kommunala råd

Protokoll

Protokoll publiceras på webbplatsen några dagar efter att det anslagits på den digitala anslagstavlan.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollen beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR. Om det saknas bilagor, som exempelvis särskilda yttrande, beror det på att filen inte finns tillgänglig i rätt format. Vill du ta del av alla handlingar i ett visst ärende eller ta del av protokollen efter justering kan du kontakta respektive nämnd.

Beslutsunderlag och tidigare års protokoll

På den här sidan publiceras endast protokoll och dagordningar för innevarande års sammanträden. Vill du ta del av äldre underlag hittar du protokoll tre år bakåt i tiden här på webbplatsen. Söker du äldre protokoll än så är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: