Sammanträden och protokoll

Här hittar du protokoll, dagordningar och mötestider för innevarande år till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunala råd.

Aktuella tillkännagivanden, dagordning och protokoll

Kommunens egna nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Delta och lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan följa mötet på plats i Kulturskolans aula i Nynäshamn, Nynäsvägen 20 eller digitalt från din dator. Sammanträdena börjar klockan 19.00 med undantag för budgetsammanträdet som börjar klockan 15.00.

Protokoll kommunfullmäktige

Dagordning kommunfullmäktige

Då sammanträder kommunfullmäktige 2024

Kulturskolan, lokal: konsertsalen, Nynäsvägen 20, Nynäshamn

 • 18 januari - INSTÄLLT
 • 15 februari, 19.00
 • 14 mars, 19.00
 • 25 april, 19.00
 • 16 maj, 19.00
 • 18 juni, 19.00
 • 26 september, 19.00
 • 17 oktober, 19.00
 • 14 november (budget), 15.00
 • 21 november, 19.00
 • 12 december, 19.00

Tillkännagivanden

Dagordning kommunfullmäktiges arvodesberedning

Protokoll kommunfullmäktiges arvodesberedning

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll Kommunstyrelsen

Dagordning Kommunstyrelsen

Då sammanträder kommunstyrelsen 2024

 • 25 januari klockan 10.00
 • 22 februari klockan 10.00
 • 21 mars klockan 10.00
 • 27 mars (temadag) klockan 09.00
 • 25 april klockan 10.00
 • 30 maj klockan 10.00
 • 4 juni (temadag) klockan 09.00
 • 18 juni klockan 10.00
 • 5 september klockan 10.00
 • 26 september klockan 10.00
 • 3 oktober (temadag) klockan 09.00
 • 24 oktober klockan 10.00
 • 28 november klockan 10.00
 • 5 december (temadag) klockan 13.00
 • 18 december klockan 10.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärenden som behandlas och beslutas i kommunstyrelsen bereds först i bland annat kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagordning kommunstyrelsens arbetsutskott

Då sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott 2024

 • 8 februari klockan 10.00
 • 7 mars klockan 09.00
 • 11 april klockan 10.00
 • 16 maj klockan 10.00
 • 5 juni klockan 10.00
 • 22 augusti klockan 10.00
 • 12 september klockan 10.00
 • 10 oktober klockan 10.00
 • 14 november klockan 10.00
 • 5 december klockan 10.00
 • 18 december klockan 09.00

Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott

Ärenden som handlar om kommunens fastigheter och investeringar behandlas först i kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. Utskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott

Dagordning kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott

Då sammanträder kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 2024

 • 8 februari klockan 11.00
 • 11 april klockan 11.00
 • 5 juni klockan 11.00
 • 12 september klockan 11.00
 • 14 november klockan 11.00
 • 18 december klockan 13.00

Kommunstyrelsens landsbygdsberedning

På kommunstyrelsens landsbygdsberedning bereds ärenden och förslag som är kopplade till olika landsbygdsfrågor i kommunen.

Protokoll kommunstyrelsens landsbygdsberedning

Dagordning kommunstyrelsens landsbygdsberedning

Då sammanträder kommunstyrelsens landsbygdsberedning 2024

 • 4 mars klockan 9.00
 • 13 maj klocjan 9.00
 • 19 augusti klockan 9.00
 • 7 oktober klockan 9.00
 • 2 december klockan 9.00

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet och övergripande elevhälsoarbetet i Nynäshamns kommun, samt godkänner och utövar tillsyn över enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Dagordning barn- och utbildningsnämnden

Då sammanträder barn- och utbildningsnämnden 2024

 • 31 januari klockan 13.00
 • 21 februari klockan 13.00
 • 13 mars
 • 20 mars temadag klockan 09.00
 • 24 april klockan 13.00
 • 29 maj klockan 13.00
 • 12 juni klockan 13.00
 • 28 augusti klockan 13.00
 • 25 september klockan 13.00
 • 23 oktober temadag klockan 09.00
 • 20 november klockan 13.00
 • 11 december klockan 13.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ärenden som behandlas och beslutas i barn- och utbildningsnämnden bereds först i bland annat barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dagordning barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Då sammanträder barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024

 • 17 januari klockan 13.00
 • 7 februari klockan 09.00
 • 28 februari klockan 09.00
 • 10 april klockan 09.00
 • 15 maj klockan 09.00
 • 29 maj klockan 09.00
 • 14 augusti klockan 09.00
 • 11 september klockan 09.00
 • 9 oktober klockan 09.00
 • 6 november klockan 09.00
 • 27 november klockan 09.00

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun. Det innefattar bland annat bibliotek, simhall, motionsspår, idrottsanläggningar och föreningssamordning och föreningsbidrag. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Dagordning kultur- och fritidsnämnden

Då sammanträder kultur- och fritidsnämnden 2024

 • 29 januari klockan 15.00
 • 11 mars klockan 15.00
 • 22 april (temadag) klockan 13.00
 • 27 maj klockan 15.00
 • 23 september klockan 15.00
 • 21 oktober (temadag) klockan 13.00
 • 18 november klockan 15.00
 • 16 december klockan 15.00

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Ärenden som behandlas och beslutas i kultur- och fritidsnämnden bereds först i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Dagordning kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Då sammanträder kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2024

 • 26 februari klockan 14.00
 • 8 april klockan 14.00
 • 13 maj klockan 14.00
 • 9 september klockan 14.00
 • 7 oktober klockan 14.00
 • 4 november klockan 14.00
 • 2 december klockan 14.00

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för att utveckla näringslivs och besöksnäring samt att utifrån näringslivets behov säkerställa utbildning och en god arbetsmarknad. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Dagordning näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Då sammanträder näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2024

 • 1 februari klockan 9.00
 • 7 mars klockan 9.00
 • 18 april klockan 9.00 - INSTÄLLT
 • 23 maj klockan 9.00
 • 13 juni klockan 9.00
 • 19 september klockan 9.00
 • 17 oktober klockan 9.00
 • 21 november klockan 9.00
 • 17 december klockan 9.00

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Ärenden som behandlas och beslutas i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden bereds först i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Dagordning näringslivs och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Då sammanträder näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2024

 • 21 februari klockan 09.00
 • 8 april klockan 13.00
 • 8 maj klockan 09.00
 • 30 maj klockan 13.00
 • 3 september klockan 09.00
 • 2 oktober klockan 09.00
 • 7 november klockan 09.00
 • 4 december klockan 09.00

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bland annat detaljplanering, bygglov, kart- och mätverksamhet, kommunens verksamhetslokaler, skötsel av den offentliga miljön, kommunalt vatten och avlopp och renhållning. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden

Dagordning samhällsbyggnadsnämnden

Då sammanträder samhällsbyggnadsnämnden 2024

 • 16 januari klockan 13:00
 • 30 januari klockan 13:00
 • 20 februari klockan 13:00
 • 19 mars klockan 13:00
 • 23 april klockan 13:00
 • 21 maj klockan 13:00
 • 11 juni klockan 13:00
 • 27 augusti klockan 13:00
 • 24 september klockan 13:00
 • 22 oktober klockan 13:00
 • 19 november klockan 13:00
 • 17 december klockan 13:00

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Ärenden som behandlas och beslutas i Samhällsbyggnadsnämnden bereds först i samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Dagordning samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Då sammanträder samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2024

 • 16 januari klockan 14:00
 • 6 februari klockan 13:00
 • 5 mars klockan 13:00
 • 16 april klockan 13:00
 • 7 maj klockan 13:00
 • 4 juni klockan 13:00
 • 13 augusti klockan 13:00
 • 10 september klockan 13:00
 • 8 oktober klockan 13:00
 • 5 november klockan 13:00
 • 3 december klockan 13:00

Socialnämnden arbetar för många olika målgrupper. Till exempel till barn, ungdomar, familjer, äldre, vuxna, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll socialnämnden

Dagordning socialnämnden

Då sammanträder socialnämnden 2024

 • 9 januari klockan 09.00
 • 31 januari klockan 09.00
 • 28 februari klockan 09.00
 • 26 mars klockan 09.00
 • 2 maj klockan 09.00
 • 29 maj klockan 09.00
 • 26 juni klockan 09.00
 • 4 sepember klockan 09.00
 • 2 oktober klockan 09.00
 • 6 november klockan 09.00
 • 11 december klockan 09.00

Socialnämndens arbetsutskott

Ärenden som behandlas och beslutas i socialnämnden bereds först i socialnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll socialnämndens arbetsutskott

Dagordning socialnämndens arbetsutskott

Då sammanträder socialnämndens arbetsutskott 2024

 • 17 januari klockan 09.00
 • 14 februari klockan 09.00
 • 13 mars klockan 09.00
 • 17 april klockan 09.00
 • 15 maj klockan 09.00
 • 12 juni klockan 09.00
 • 21 augusti klockan 09.00
 • 18 september klockan 09.00
 • 23 oktober klockan 09.00
 • 27 november klockan 09.00

Individ och familjeutskott

Utskottet hanterar individärenden som inte är delegerade till förvaltningen. Protokoll och dagordning publiceras inte av sekretesskäl. Utskottets möten är inte öppet för allmänheten.

Då sammanträder socialnämndens arbetsutskott 2024

 • 9 januari klockan 13.00
 • 18 januari klockan 09.00
 • 1 februari klockan 09.00
 • 15 februari klockan 09.00
 • 29 februari klockan 09.00
 • 14 mars klockan 09.00
 • 28 mars klockan 09.00
 • 11 april klockan 09.00
 • 25 april klockan 09.00
 • 8 maj klockan 09.00
 • 23 maj klockan 09.00
 • 5 juni klockan 09.00
 • 18 juni klockan 09.00
 • 4 juli klockan 09.00
 • 15 augusti klockan 09.00
 • 29 augusti klockan 09.00
 • 12 september klockan 09.00
 • 26 september klockan 09.00
 • 10 oktober klockan 09.00
 • 24 oktober klockan 09.00
 • 7 november klockan 09.00
 • 21 november klockan 09.00
 • 5 december klockan 09.00
 • 19 december klockan 09.00

Äldreutskott

Socialnämndens äldreutskott bereder och beslutar i vissa fall ärenden som rör kommunens äldreomsorgsverksamhet. Äldreutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

Protokoll socialnämndens äldreutskott

Dagordning socialnämndens äldreutskott

Då sammanträder socialnämndens äldreutskott 2024

 • 15 maj, klockan 10.30
 • 12 juni, klockan 10.30
 • 21 augusti, klockan 10.30
 • 23 oktober, klockan 10.30
 • 27 november, klockan 10.30

Krisledningsnämnden aktiveras om en kris bedöms vara så pass omfattande att den inte kan hanteras i de ordinarie nämnderna. Krisledningsnämnden leder då kommunens arbete med krisen vilket gör att beslutsvägar kortas. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll krisledningsnämnden

Kommungemensamma nämnder

Uppdraget för upphandlingsnämnden är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Upphandlingsnämndens sammanträden 2024

 • 24 januari
 • 20 mars
 • 22 maj
 • 11 september
 • 23 oktober
 • 4 december

Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsida för protokoll. Du hittar de senast justerade protokollen i rutan "Justerade protokoll". Om du vill ta del av äldre protokoll kontakta: haningekommun@haninge.se

Varje kommun ska ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Nynäshamn sker nämndens arbete i kommunsamverkan med ett flertal andra kommuner på Södertörn. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Överförmyndarnämndens sammanträden 2024

 • 31 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 13 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 12 december

Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd

Protokollen för Södertörns överförmyndanämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsida för protokoll. Du hittar de senast justerade protokollen i rutan "Justerade protokoll". Om du vill ta del av äldre protokoll kontakta: haningekommun@haninge.se

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i ett flertal kommuner, bland annat Nynäshamn. Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker från medlemskommunerna. Direktionens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Då sammanträder förbundsdirektionen 2024

 • 26 januari
 • 22 mars
 • 14 juni
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 13 december

Protokoll förbundsdirektionen

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträden publiceras på Södertörns brandförsvarsförbunds webbsida.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en tillsynsmyndighet som bland annat har i uppdrag att kontrollera att verksamheter som berörs av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen eller säljer alkohol och tobak följer de lagar och regler som finns inom områdena. Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker från medlemskommunerna.

Då sammanträder förbundsdirektionen 2023

Aktuella datum när förbundsdirektionen sammanträder publiceras löpande på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.

Protokoll förbundsdirektionen

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträden publiceras på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbsida.

Kommunala råd

Om protokollen

Protokoll publiceras på webbplatsen några dagar efter att det anslagits på den digitala anslagstavlan.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollen beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR. Om det saknas bilagor, som exempelvis särskilda yttrande, beror det på att filen inte finns tillgänglig i rätt format. Vill du ta del av alla handlingar i ett visst ärende eller ta del av protokollen efter justering kan du kontakta respektive nämnd.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: