Boendestöd

Du som är över 18 år och har en funktionsnedsättning kan ha rätt till boendestöd. Boendestödet kan både vara en praktisk och social stödinsats där syftet är att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombudPdf, 163.9 kB..

Vad är boendestöd?

Boendestödet utförs tillsammans med dig och anpassas efter ditt behov. Syftet med insatsen är att stärka och utveckla dina egna förmågor samt att hjälpa dig behålla funktioner du redan har. Du kan ha rätt till boendestöd enligt socialtjänstlagen och det kostar inget. Stödet kan både vara praktiskt och socialt.

Praktiska stödinsatser kan vara att du och boendestödjaren tillsammans städar din bostad, tvättar kläder eller planerar och strukturerar upp vardagssysslor.

Sociala stödinsatser kan vara att boendestödjaren följer med dig på ett läkarbesök eller hjälper dig att komma i kontakt med myndigheter.

För att få boendestöd behöver du ansöka om insatsen från kommunen.

Kontakt

LSS-handläggare

08-520 680 00

 

Marie Tyglare

gruppchef LSS

08-520 689 45

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: