barn och förälder

Uppdrag som familjehem

Är ni en familj med extra utrymme i hjärta och hem – bli familjehem! Som familjehem tar du/ni emot barn under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Det kan se väldigt olika ut – precis som barn och ungdomars behov varierar. Att vara familjehem betyder att ni kan göra en viktig insats för ett barn eller en ungdom.

Det finns olika typer av familjehem. Det viktigaste är att familjehemmet har tid, plats och engagemang för ett barn samt kan erbjuda trygghet och en stabil social situation.

Familjehemmet ansvarar för barnets dagliga behov och omsorg. I uppdraget ingår också att ha kontakt med de biologiska föräldrarna. Våra familjehem får grupphandledning och utbildning.

För att få bli ett familjehem behöver vi göra en utredning. Utredningen innebär hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register. Välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Frågor eller anmäl intresse om att bli familjehem

ifo.bou@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: