barn och förälder

Uppdrag som familjehem

Är ni en familj med extra utrymme i hjärta och hem – bli familjehem! Som familjehem tar du/ni emot barn under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Det kan se väldigt olika ut – precis som barn och ungdomars behov varierar. Att vara familjehem betyder att ni kan göra en viktig insats för ett barn eller en ungdom.

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig. Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem. Socialtjänsten kan placera barn i jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Familjehem kallades tidigare fosterhem.

Det här gör ett familjehem

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Att vara familjehem kan bland annat handla om att:

 • bidra till att barnet har en bra vardag
 • hjälpa barnet med skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
 • bidra till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård
 • stötta barnet i kontakten med familj och vänner
 • samarbeta med barnets föräldrar om både vardagliga saker och större saker som till exempel skolval
 • informera socialtjänsten om hur barnet har det.

Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver.

Du har inte vårdnaden

Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar. Ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Det ansvaret kan till exempel handla om val av skola, eller samtycke till vaccinationer. Du har inte försörjningsskyldighet för barnet.

Som familjehemsförälder har du oftast inte tystnadsplikt. Däremot är det viktigt att du som familjehem kan hantera känslig information om barnet eller dess nätverk på ett ansvarsfullt sätt och inte för vidare information i onödan.

Placeringen kan vara frivillig eller under tvång

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Krav för att vara familjehem

Socialtjänsten utreder dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. I utredningen tittar vi bland annat på:

 • vilka som bor i hemmet och er livssituation
 • hur boendet och närmiljön ser ut
 • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • anledningen till att du vill ta emot ett barn
 • vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn
 • referenser från någon närstående eller kollega
 • uppgifter från socialtjänstens register i de kommuner du bott i
 • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga återstår en matchning. Då tittar vi på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som socialtjänsten behöver placera.

Stöd

När du har uppdrag som familjehem hos oss får du ett individuellt anpaasat stöd av kommunens familjehemssekretereare. Våra familjehem får även grupphandledning och utbildning inför att de får sitt första uppdrag.

Ersättning

Som familjehem får ni ett arvode som består av en ersättning för det arbete som ni utför och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för mat, aktiviteter med mera.

Ansökan

För att bli familjehem behöver vi göra en utredning. Utredningen innebär hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register.

Kontakt

Frågor eller anmäl intresse om att bli familjehem

ifo.bou@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: