TallbackaskolanFörstora bilden

Kyrkvägen 2, 148 31 Ösmo

Tallbackaskolan F-3

På Tallbackaskolan vill vi erbjuda en inspirerande, aktiv, positiv och utmanande skolmiljö. Vi arbetar i små klasser och rör på oss varje dag. Skolan har en stor och fin skolgård nära naturen. Välkommen till Tallbackaskolan.

Tallbackaskolan är en grundskola med 200 elever i år F-3. Vår skola utmärker sig med engagerade pedagoger som vill att alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar, får en fin skolgång och lär för livet.

Här ska alla känna trygghet och få studiero för att utvecklas i sitt eget lärande. Skolans ledord är: ”Trygghet för alla!”

Små grupper

På Tallbackaskolan har vi möjlighet att arbeta i mindre grupper, med 20 elever per klass.

Detta värnar vi om, då vi ser att elevernas kunskapsutveckling och pedagogernas arbetsmiljö påverkas positivt.

Daglig rörelse

Vi månar också om daglig rörelse som bidrar till att både hjärna och hjärta mår bra. Under hela skoldagen har våra elever minst 60 minuters aktiv rörelse.

Varje parallell arbetar tillsammans för att ge hela årskullen en fin och likvärdig skolgång. Eleverna får en stark gemenskap och lärarna får en styrka i det kollegiala samarbetet och hela vår skolutveckling.

Grön flagg

Vi är också stolta över att vara en certifierad Grön Flagg-skola, via att vi fått godkänt för vårt miljöarbete av stiftelsen Håll Sverige rent.

Tallbackaskolan byggdes på 1960-talet och har blivit tillbyggd under åren. Nu används även byggnaderna Lillbacka och Minibacka för att kompensera de delar av Storbacka som renoveras.

Alla klassrum är utrustade med teknik såsom smartboard, digital kamera och Ipads i halvklassuppsättning. Vi har en stor fin träslöjdsal, en egen idrottssal och en rymlig matsal. Vi har ett litet skolbibliotek i varje byggnad med böcker för den aktuella årskursen.

Vår skolgård med direkt närhet till skogsområden uppmuntrar till lek och rörelse.

Gemenskap, goda relationer och social utveckling är grunden till att alla våra elever ska lyckas med sina studier. Vi arbetar för att alla ska visa varandra omtanke, hänsyn och respekt. Vårt trygghetsteam består av rektor, kurator, speciallärare, pedagog och lärare.

Vuxenledare och trivselledare i årskurs 3 håller i lekar för skolans yngre elever. Vår rastLEKvärd erbjuder aktiviteter på rasterna.

Tallbackaskolans elevhälsoteam arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande i nära kontakt med arbetslagen. Teamet består av rektor, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog.

Vi har tre samarbetande fritidshemsavdelningar. Utifrån en årsplanering med teman planerar varje avdelning för en variation av stimulerande aktiviteter, rekreation och vila. Både skolans slöjdsal och idrottssal används på fritidstid.

Vi samarbetar med Kulturskolan och har varje vecka skolkör och dans som leds av en sångpedagog och danspedagog. Varje eftermiddag får vi tillfälle att röra oss i idrottssalen. Varje dag finns även en prioriterad uteaktivitet i närliggande grönområden, skogspartier och på promenadvägar.

För telefonnummer till fritidshemsverksamheten, se Kontakt (under kartan).

Karta

Kontakt

Fritidshem

Avdelning Storbacka, förskoleklass
08-520 738 87

 

Avdelning Minibacka, årskurs 1
08-520 735 38

 

Avdelning Lillbacka, årskurs 2-3
08-520 735 36

Tallbackaskolan

Kyrkvägen 2
148 31 Ösmo

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: