Translate/översätt

På den här sidan hittar du information om hur du översätter informationen på nynashamn.se till andra språk.

Översätt

Så här gör du för att översätta informationen på nynashamn.se till ett annat språk:

  • Kopiera texten från webbsidan du vill översätta.
  • Gå till translate.google.com och klistra in texten.
    • Här kan du även välja annan flik för att översätta dokumnet eller hel eller del av webbplats.

Du kan också ringa till kommunens Kontaktcenter telefon 08-520 680 00 för att få hjälp.

Translate

On this page you will find information on how to translate nynashamn.se into other languages.

Here's how to translate the information on nynashamn.se into another language:

  • Copy the text from the webpage you want to translate.
  • Go to translate.google.com and paste the text.
    • Here you can also select another tab to translate a document or all or part of the an website.

You can also call the municipality's Contact Center on 08-520 680 00 for help.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: