Sök
Bild på området där parkeringsplatsen ligger.Förstora bilden

Del av fastighet Yxlö 2:3.

Lott K - del av fastighet Yxlö 2:3

Nu finns del av fastighet Yxlö 2:3 ledigt för arrende. Tillträde till platsen är möjlig omgående.

Marken är 0,7 hektar och består idag av åkermark som är lämpad för bete eller liknande. Du som intressent är dock fri att ge förlag på vad du vill göra på marken så bedömer kommunen om ändamålet är lämpligt.

Kostnaden för att arrendera marken beror på ditt ändamål, men kommunen utgår från arrendetaxan som säger att betesmark kostar 1000 kronor per hektar/år.

Du som intressent får själv besöka området innan ett arrendeavtal tecknas, för att se om det kan vara lämpligt för ditt behov.

Fakta om arrendet

Vad: åkermark
Tillträde: omgående
Tid: enligt överenskommelse

Kontakt

Ninél Sukovich

projektledare, mark- och exploatering
08-520 689 55
ninel.sukovich@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: