Sök
Landsort
Bostäder

Dp 775

Ändring av detaljplanen för Landsort

Statens fastighetsverk har ansökt om en ändring av den nu gällande detaljplanen på Landsort för att möjliggöra avstyckning av enskilda småhusfastigheter. Kommunen prövar nu hur detaljplanen skulle kunna ändras.

Planområde

PlanområdeFörstora bilden

Text

Om du inte vill läsa hela rapporten kan du fokusera på sidorna 41-45 och 51-64, alternativt enbart sidorna 61-64.

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Landsort/Öja
Vad: detaljplanering
Status: utredning kring förutsättningar för planarbetet pågår.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Rikard Strandberg

enhetschef plan- och bygglovenheten
08-520 682 39

rikard.strandberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: