Sök
Illustration av planerad byggnation i Nynäshamns centrum
Nynäshamn centrala
Bostäder

Apotekaren 24

Radhus på tak i Nynäshamns centrum

I hörnet Centralgatan-Lövlundsvägen i Nynäshamns centrum kan det bli radhus på taket till det befintliga flerbostadshuset. Detaljplanen har fått laga kraft.

Planändringen gör det möjligt att bygga sex våningar istället för tidigare tillåtna fyra på fastigheten Apotekaren 24.

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Ersättning för skador enligt 14 kapitlet

Detaljplanen fick laga kraft den  11 juli 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet i plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Fakta

Var: Centralgatan/Lövlundsvägen i Nynäshamn
Vad: påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.
Boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: ej fastställt
Byggaktör: fastighetsägare Claes Bergmark

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: