Sök
Illustration av planerad byggnation i Nynäshamns centrumFörstora bilden
Nynäshamn centrala
Bostäder

Apotekaren 24

Radhus på tak i Nynäshamns centrum

I hörnet Centralgatan-Lövlundsvägen i Nynäshamns centrum kan det bli radhus på taket till det befintliga flerbostadshuset. Planändringen gör det möjligt att bygga sex våningar istället för tidigare tillåtna fyra på fastigheten. Detaljplanen har fått laga kraft.

Fakta

Var: Centralgatan/Lövlundsvägen i Nynäshamn
Vad: påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.
Boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: ej fastställt
Byggaktör: fastighetsägare Claes Bergmark

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Rikard Strandberg

enhetschef plan- och bygglovenheten
08-520 682 39

rikard.strandberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: