Sök
Hantverkare
Nynäshamn norra
Kommunal service

Kullsta förskola

Renovering av Kullsta förskola

Just nu renoveras Kullsta förskola. Under renoveringen görs också mindre anpassningar av förskolebyggnanden så som en ny altan och ett nytt soprum. Förskolan kan flytta in i lokalerna igen sommaren 2024.

Under tiden som renoveringen pågår är verksamheten tillfälligt flyttad till lokaler i Nynäshamns gymnasium som är anpassade för förskoleverksamhet. Vårdnadshavare får löpande detaljerad information om renoveringen via Vklass.

Renoveringen pågår och beräknas vara klar i april-maj 2024. Förskolan kan flytta in i lokalerna igen sommaren 2024.

Adressen till de tillfälliga lokalerna är Kvarnvägen 4, 149 45 Nynäshamn.

Fakta

Var: Kullsta förskola
Vad: renovering
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Kundtjänst fastighetsavdelningen

fastighetsavdelningen@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: