Sök
Hantverkare
Nynäshamn norra
Kommunal service

Kullsta förskola

Renovering av Kullsta förskola

Sedan hösten 2021 renoveras Kullsta förskola. Under renoveringen görs också mindre anpassningar av förskolebyggnanden så som en ny altan och ett nytt soprum.

Under tiden som renoveringen pågår är verksamheten tillfälligt flyttad till lokaler i Nynäshamns gymnasium som är anpassade för förskoleverksamhet. Vårdnadshavare får löpande detaljerad information om renoveringen via Vklass. Adressen till de tillfälliga lokalerna är Kvarnvägen 4, 149 45 Nynäshamn.

Fler skador upptäckta - projektet försenas

I renoveringen var en identifierad fuktskada planerad att hanteras. Under pågående renovering, har ytterligare skador identifierats som var svåra att finna utan stora ingrepp. Detta har medfört att renoveringen av förskolans lokaler har försenats. Dessutom har renoveringen drabbats av produktionsproblem vilket försenar arbetet ytterligare.

Nynäshamns kommun har under sommaren 2023 initierat en ny upphandling för att färdigställa lokalerna på ett så snabbt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Förhoppningen är att arbetet med lokalerna kan återupptas igen under oktober-november 2023. Fram tills att lokalerna är färdiga kommer förskolans verksamhet fortsätta i de tillfälliga lokalerna. Ny plan är att verksamheten kan flytta in under sommaren 2024.

Beräknad tidsplan

Observera att tidplanen är preliminär och kan förändras.

Tidplan renovering

Tid

Åtgärd

Slutet av 2020

projektering

Början av 2021

upphandling

Juli-augusti 2021

flytt av verksamhet till
gymnasiet

Höst 2021

renovering påbörjas

Vinter/vår 2023

löpande uppföljning med entreprenör samt fortsatt renovering

Höst 2023

färdigställande av renovering

Sommaren 2024

preliminär inflytt av förskolan

Fakta

Var: Kullsta förskola
Vad: renovering
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Kundtjänst fastighetsavdelningen

fastighetsavdelningen@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: