Sök
Hantverkare
Nynäshamn norra
Kommunal service

Kullsta förskola

Renovering av Kullsta förskola

Sedan hösten 2021 renoveras Kullsta förskola. Under renoveringen görs också mindre anpassningar av förskolebyggnanden så som en ny altan och ett nytt soprum.

Under tiden som renoveringen pågår kommer verksamheten tillfälligt flytta till lokaler i Nynäshamns gymnasium som är anpassade för förskoleverksamhet. Vårdnadshavare får detaljerad information via Vklass. Adressen till de tillfälliga lokalerna är Kvarnvägen 4, 149 45 Nynäshamn.

Fler skador upptäckta

I renoveringen var en identifierad fuktskada planerad att hanteras. Under pågående renovering, har ytterligare skador identifierats som var svåra att finna utan stora ingrepp. Dessa hanteras nu under renoveringen vilket medför en försening av projektet. Dessutom har renoveringen drabbats av produktionsproblem vilket försenar arbetet ytterligare.

I dagsläget är målet att renoveringen ska kunna besiktigas under våren 2023 och verksamheten kunna vara igång i lokalerna igen till början av höstterminen 2023. Under tiden är förskoleverksamheten fortsatt kvar i sina lokaler i Nynäshamns gymnasium.

Beräknad tidsplan

Observera att tidplanen är preliminär och kan förändras.

Tidplan renovering

Tid

Åtgärd

Slutet av 2020

projektering

Början av 2021

upphandling

Juli-augusti 2021

flytt av verksamhet till
gymnasiet

Höst 2021

renovering påbörjas

Februari 2023

preliminär förbesiktning

Våren 2023

slutbesiktning samt färdigställande av lokaler

Fakta

Var: Kullsta förskola
Vad: renovering
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Kundtjänst fastighetsavdelningen

fastighetsavdelningen@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: