Sök
Kvinna som kör truck
Ösmo
Verksamhetsmark

Älby 2:3

Utveckling av Älby verksamhetsområde

Älby industriområde ligger bredvid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo. Här blir det möjligt för etablering av logistik, lager, verkstad, service, kontor och handel. Området är idag cirka 10 hektar utvidgas nu norrut med ytterligare 6-8 hektar verksamhetmark.

I det befintliga området finns i dag en rad verksamheter etablerade som erbjuder service, lager, försäljning, kontor, handel (utom livsmedel) och andra verksamheter. Det utökade området detaljplaneras för småindustri. I det befintliga området finns just nu inte någon ledig mark i kommunens ägo till salu. Marken i det planerade området är privatägd.

Samråd klart

Ett planförslag var ute på samråd 5-26 april 2024. Då fick organisationer, myndigheter och sakägare som berörs av planförslaget möjlighet att lämna synpunkter.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att gå igenom och beakta synpunkterna från samrådet. Utifrån detta kan planförslaget komma att justeras och kompletteras. Detaljplanen ställs sedan ut för granskning då det återigen är möjligt att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter beaktas och sammanställs därefter i ett utlåtande. Efter granskningen fattas ett politiskt beslut om att anta detaljplanen. Om detaljplanen inte överklagas får den laga kraft och kan därefter genomföras.

Fakta

Var: Älby verksamhetsområde invid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo
Vad: 6-8 hektar ny verksamhetsmark.
Storlek: 10 000 kvadratmeter intill väg 73. I det tillkommande området anpassas tomtstorlekarna efter efterfrågan där så är möjligt.
Avstånd: Avstånd till Stockholm: 50 kilometer. Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 10 kilometer. Avstånd till Södertälje: 40 kilometer.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Simon André

Projektledare, mark- och exploatering

08-520 688 34
simon.a.andre@nynashamn.se

 

Linnea Widholm

Planarkitekt

08-520 682 24

linnea.widholm@nynashamn.se

Ina Pettersson

Planarkitekt


Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: