Sök
Ösmo
Verksamhetsmark

Älby 2:3

Utveckling av Älby verksamhetsområde

Älby industriområde finns bredvid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo. Här möjliggörs för etablering av logistik, lager, verkstad, service, kontor och handel. Området, som är ca 10 hektar i dag, utvidgas nu norrut med ytterligare 6-8 hektar verksamhetmark.

Fakta

  • 10 000 kvadratmeter
  • Tomtstorlekar . I det tillkommande området anpassas tomtstorlekarna efter efterfrågan där så är möjligt.
  • Intill väg 73
  • Avstånd till Stockholm: 50 kilometer
  • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 10 kilometer
  • Avstånd till Södertälje: 40 kilometer
  • Karta över Älby verksamhetsområde

Verksamhetsområde

I det befintliga området finns i dag en rad verksamheter etablerade som erbjuder service, lager, försäljning, kontor, handel (utom livsmedel) och andra verksamheter. Det utökade området detaljplaneras för småindustri.

I det befintliga området finns just nu inte någon ledig mark i kommunens ägo till salu. Marken i det planerade området är privatägd och kommer inte säljas av kommunen.


Planområde

Planområdet

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Älby verksamhetsområde invid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo
Vad: 6-8 hektar ny verksamhetsmark

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: