Sök

Teknisk handbok

Teknisk handbok för Nynäshamns kommun innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig mark. Handboken ska användas när projekteringshandlingar eller avtal som berör allmän platsmark och kvartersmark inom Nynäshamns kommun ska upprättas.

I handboken finns information om:

  • Projektering för gator och vägar, VA-anläggningar, parkanläggningar och stadsträd.
  • Bygglov.
  • Upphandling.
  • Trafikanordningsplan (TA-plan).
  • Bestämmelser för anläggningsarbete på offentlig mark.
  • Trafikföreskrifter.
  • Rutiner för mätning.
  • Relationshandlingar.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: