Sök

Ny översiktsplan

En översiktsplan visar kommunens plan för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska utvecklas på lång sikt. Nynäshamns kommuns översiktsplan antogs 2012. Nu arbetar kommunen med att uppdatera och ändra planen. Arbetet är i ett tidigt skede och förvaltningarna håller på att ta fram ett första förslag.

Därför tas ny översiktsplan fram

Sedan den nuvarande översiktsplanen antogs för tio år sedan har förutsättningarna förändrats så mycket att det finns behov av en uppdaterad plan.

Intresset för att bygga i Nynäshamn är större än någonsin och sedan 2017 har kommunen antagit flera detaljplaner som gör att ett stort antal bostäder kan byggas. När kommunen växer behövs också plats för skolor och förskolor, handel, kultur och mötesplatser.

Den stora godshamnen i Norvik för med sig möjligheter för ett växande näringsliv, men också utmaningar genom ökad trafik.

Klimatförändringarna ställer krav på samhällsplaneringen, både för att minska utsläppen och för att säkra viktiga samhällsfunktioner vid en eventuell naturolycka.

Med en aktuell och tydlig översiktsplan förenklas kommunens arbete med detaljplaner och bygglov. Det blir dessutom lättare för privatpersoner, näringsliv och byggaktörer att förstå hur Nynäshamn ska utvecklas på lång sikt.

Ny översiktsplan ska vägleda fram till 2040

I det förslag som kommunen håller på att ta fram har översiktsplanen uppdaterats till dagens förutsättningar. Planen sträcker sig fram till 2040 och visar hur kommunen kan planera för nya bostäder i goda miljöer, för en fungerande infrastruktur och för att ge plats för näringslivet att växa.

Förslaget utgår från den befintliga översiktsplanen, men ambitionen är att planen ska bli tydligare och mer lättläst så att den blir en värdefull vägledning under kommande årtionden.

Samråd våren 2022 - då kan du tycka till

När det första förslaget är klart och godkänt av kommunstyrelsen skickas det ut på samråd. Under samrådet kan alla kommuninvånare, föreningar och andra intressenter lämna synpunkter till det fortsatta arbetet. Samrådet annonseras här på webbplatsen och i lokaltidningen Nynäshamnsposten. Samråd beräknas ske under våren 2022.

Efter samrådet arbetas förslaget om med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Sedan ställs förslaget ut på så kallad granskning. Även då kan den som vill tycka till om förslaget.

När planen är färdig ska den antas i kommunfullmäktige.

Om översiktsplanen

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunen. Planen visar den politiska viljan för hur kommunen ska utvecklas. Den innehåller riktlinjer för bland annat bostadsbyggande, utveckling av infrastruktur och naturvård.

Översiktsplanen är det främsta dokumentet i den strategiska samhällsplaneringen. Det är i översiktsplaneringen som kommunen tar fram en sammanhållen idé om samhällsbyggandet och visar hur man kan nå en långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanen ger vägledning i arbetet med bland annat detaljplanering och bygglov. Den visar också hur kommunen ska ta hänsyn till riksintressen, hur natur- och rekreationsområden kan utvecklas och förhållandet till regionala och statliga planer.

Kontakt

Albin Törnberg

översiktsplanerare, planering och hållbarhet
08-520 688 66
albin.tornberg@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?