Sök

Mark- och fastighetsägarnätverket

För oss är det först och främst viktigt att företagsetableringar sker inom kommunens geografiska gränser, inte att det sker på kommunägd mark eller i våra fastigheter. Hit kan du som ägare av mark eller kommersiella lokaler ansluta dig för att möjliggöra för fler företag att etablera sig i kommunen.

Nynäshamns kommun, Företagarna Nynäshamn, Nynäshamns Stadskärneförening och Lantbrukarnas Riksförbund Ösmo-Sorunda får regelbundet förfrågningar från aktörer som vill etablera eller utveckla sitt företag i Nynäshamn. Genom nätverket kan vi slussa vidare förfrågningar till dig som ägare av större markytor eller kommersiella lokaler.

Frågor och svar

Hur går det till?

När Nynäshamns kommun, Företagarna Nynäshamn, Nynäshamns Stadskärneförening eller Lantbrukarnas Riksförbund Ösmo-Sorunda mottar en förfrågan om etablering som vi inte kan tillmötesgå, skickas förfrågan vidare till mark- och fastighetsägarnätverket. Du som är med i nätverket och är intresserad tar själv kontakt med den sökande.

Om jag vill nå ut med en fråga i nätverket, hur gör jag då?

Du som deltagare i nätverket skickar in din fråga till naringsliv@nynashamn.se. Nynäshamns näringslivsavdelning skickar sedan ut din fråga i nätverket och övriga deltagare svarar dig, eller den du önskar att man svarar till.

Kostar det något att vara med i nätverket?

Det är helt kostnadsfritt och inga förbindelser är förknippat med att gå med i nätverket.

Vem är ansvarig för personuppgifterna som anges vid registrering?

Rent praktiskt kommer Nynäshamns kommuns Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd vara personuppgiftsansvarig och tjänstepersoner på kommunens Näringslivsavdelning kommer att hantera uppgifterna, i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt

Petra Kålbäck

chef Näringslivs- och
arbetsmarknadsförvaltningen

08-520 688 96

petra.kalback@nynashamn.se

Kicki Lundgren

näringslivsutvecklare
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se


Kristina Stugholm

besökscenter
08-520 737 04
kristina.stugholm@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: