Sök
Nynäshamn centrala
Kommunal service

Gröndalsskolan

Renovering av Gröndalsskolan

För att möjliggöra att Gröndalsskolan blir Nynäshamns tätorts enda högstadieskola behöver skolan anpassas. Projektet innehåller sju olika etapper som omfattar bland annat skolans entré, slöjdsal, hemkunskapssal, matsal och sociala ytor. Projektet omfattar också ett större utrymme för lärarna.

Etapp expeditionen

Expeditionen har ett stort underhållsbehov, vilket innebär en uppdatering av bland annat kök, golv, väggar och belysning. Den befintliga ståldörren mellan expeditionen och skolan byts ut mot en glasdörr för att skapa en mer öppenhet mellan elever och personal. Planlösningen disponeras om för att skapa samtalsrum, ett mindre konferensrum och större pausytor.

Arbetet pågår nu och färdigställs i 5 juni 2024.

Etapp bild- och musiksalar

Fler elever ökar behovet av bild- och musiksalar. De befintliga salarna renoveras och disponeras om för att rymma fler.

Arbetet genomförs under sommarlovet 2024.

Etapp 1 A-huset

Etapp 1 omfattar korridorer och sällskapsytor. Det innebär bland annat renovering av entrén, fler toaletter och en ombyggnation av skolans cafeteria. Etappen omfattar även bättre sällskapsytor och ytor för att studera mellan lektionerna. Vi möjliggör för bättre flöden, mindre ljud genom akustikpanel och nya skåpsutrymmen till högstadieelever. Alla ytskikt ska moderniseras, belysning och el ses över och ventilationen kompletteras.

Arbetet startar 20 maj och genomförs under sommarlovet 2024.

Skiss över entrén.

Etapp 2 A-huset

I den andra etappen ska den låga delen i den södra delen av A-huset ses över. Här ska det göras en ytskiktsrenovering, en tydligare avgränsning mellan högstadiet och mellanstadiet och nya skåp för högstadieelever. Vi ser även över belysningen, ventilationen och kapphallarna till mellanstadiets nya grupprum samt bygger ytterligare en tillgänglighetanpassad toalett. Vi byter även fönster i korridorerna och mot innergården.

Arbetet genomförs under 2025 och ska vara klart till höstterminen 2025.

Etapp B-huset – hemkunskap

Skolan har behov av ytterligare en hemkunskapssal. Det är ännu inte helt klart hur detta kommer att se ut.

Arbetet startar höstterminen 2024.

Etapp B-huset – slöjdsalar

Skolan är i behov av av salar för både syslöjd och träslöjd. Det är ännu inte helt klart hur detta kommer att se ut.

Arbetet startar höstterminen 2024.

Etapp matsalen

Fler elever gör att skolan behöver en större matsal. Det är ännu inte helt klart hur detta kommer att se ut.

Planeras vara klart till höstterminen 2025.

Innergården

Skolans innergård ska återställas och ligger med i underhållsplanen de kommande åren. Tanken är att kunna använda gården som ett socialt rum som även kan utnyttjas för undervisning under sommarhalvåret.

Skiss över den uppfräschade innergården i mitten av skolan.


Förstora bilden

Ritning med förklaringar över några delar i projektet.

Fakta

Var: Gröndalsskolan
Vad: Renovering av Gröndalsskolan för att rymma fler elever.
Byggstart: Pågår.
Klart: Höst 2025.
Byggaktör: Olika entrepenörer för de olika etapperna, på uppdrag av Nynäshamns kommun.

Hantera prenumeration

Kontakt

Kundtjänst fastighetsavdelningen

fastighet@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: