Sök
Skolan Binomen
Ösmo
Verksamhetsmark

Förtennaren 2

Skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde

En ny detaljplan skulle möjliggöra för skolverksamhet i delar av Vansta verksamhetsområde. Detaljplanearbetet har avbrutits.

Det tidigare detaljplanearbetet syftade till att möjliggöra för friskolan Binomen att fortsätta sin verksamhet i Vansta verksamhetsområde. Den 18 november 2021 beslutade kommunstyrelsen att avbryta detaljplanearbetet.

Planområde

Karta över planområdetFörstora bilden

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Vansta verksamhetsområde i Ösmo, Nynäshamns kommun
Vad: möjliggöra skolverksamhet i området

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Rikard Strandberg

enhetschef plan- och bygglovenheten
08-520 682 39

rikard.strandberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: