Sök
Sorunda
Kommunal service

Torp 2:26

Utbyggnad av brandstation i Sorunda

Sorunda brandstation behöver större lokaler för bland annat omklädningsrum för kvinnor. Den befintliga detaljplanen medger ingen utbyggnad och därför behöver den ändras. Särskild omsorg måste ägnas åt utformningen så att utbyggnaden passar in i den riksintressanta kulturmiljön i Sorunda. Detaljplanen var ute på samråd i juni 2021.

Planområde

Planområde

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Spångbro
Vad: utbyggnad av brandstation
Beräknat antagande för plan: årsskiftet 2022/2023

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: