Sök

Den aktuella tomten i korsningen Viagatan/Skolgatan.

Nynäshamn centrala
Bostäder

Drabanten 19

Radhus i korsningen Viagatan/Skolgatan

I korsningen Viagatan/Skolgatan planeras för 26 radhus där varje bostad är på cirka 113 kvadratmeter, fördelat på två plan. Just nu pågår markarbeten.

Aktuellt

Just nu pågår sprängningsarbeten inför inplacering av hus samt VA. Sprängning sker endast under dagsljus med varningssignal och slutsignal. Vibrationsmätare är utplacerade som meddelar vibrationsnivåer för de arbeten som utförs på tomten.

Om projektet

På innergården planeras för en gemensam plats för umgänge och lek. Det kommer även att finnas parkeringsplatser och ett mindre miljöhus för boende. Målet är att behålla så mycket som möjligt av områdets nuvarande karaktär och en del av befintliga träd. Det kommer även planteras en nya träd och buskar för att behålla områdets gröna profil.

 

Illustrationsbild.

Fakta

Var: Korsningen Viagatan/Skolgatan
Vad: radhus
Byggstart: pågår
Byggaktör: Settler Properties
Planerad inflytt: kvartal 1 2025

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Rikard Strandberg

enhetschef plan- och bygglovenheten
08-520 682 39

rikard.strandberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: