Sök

Skärgårdshotellet

Skärgårdshotellet har tagit emot en praktikant från kommunens arbetsmarknadsenhet. "Det är givande och nyttigt för verksamheten", säger Marita Andersson, ägare.

Hur har det varit att ta emot en praktikant?

Att ta emot en praktikant är givande och nyttigt för organisationen och en chans för verksamheten att säkerställa sina rutiner, när en ny person ska ta del av dom. Det har också varit roligt att följa praktikantens personliga utveckling under praktikperioden.

Vad har det gett er som företag?

Det har bidragit på flera olika sätt! Vi har fått en ny kollega som fortfarande är en viktig del i vårt team. En ny person kommer också med nya infallsvinklar. Precis som med alla möten med människor utvecklas vi och tar nya lärdomar med oss.

Hur har kontakten med kommunen fungerat?

Vi har haft ett gott samarbete med vår kontaktperson på kommunen. Vi har haft täta avstämningar under hela praktikperioden och när det har skett förändringar har vi fått stöd. Jag kan varmt rekommendera andra företag att ta emot praktikanter om de har möjlighet och förutsättningar.

Utmaningar?

Utmaningen med att ta emot en person på praktik är framförallt att ta sig gott om tid för att introducera personen i verksamheten.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: