Sök
Fotot är taget av Heidi Ekberg för Nynäshamns kommuns
Sorunda
Bostäder

Torp 2:24 och 2:30

Bostäder i Sunnerby

Detaljplanen föreslår nybyggnation intill Sorundavägen. Planarbetet är pausat i väntan på utredning om vatten och avlopp i området.

Planområde

PlanområdetFörstora bilden

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: intill Sorundavägen i Sunnerby
Vad: nybyggnation av flerbostadshus, kedjehus och enbostadshus
Boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: ej fastställt
Byggaktör: Stesor AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Rikard Strandberg

enhetschef plan- och bygglovenheten
08-520 682 39

rikard.strandberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: