Sök
Segersäng
Kommunal service

Segersäng - Ekeby

Överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Segersäng och Ekeby

VA-avdelningen bygger överföringsledningar mellan Segersäng och Ekeby. Detta för att kunna ansluta Ekeby till kommunalt vatten och avlopp och i framtiden även Landfjärden.

Metoderna som kommer att användas för arbetet är mestadels schaktfria så som styrd borrning, hammarborrning och AT-borrning. Ledningarna kommer att ligga i naturmark, åkrar och genom berg samt under väg 73. I anslutningen till Ekeby kommer även en ny pumpstation att byggas.

Det första som kommer att ske i projektet är en provborrning under väg 73 för att se om ledningarna kan läggas enlig den projekterade dragningen.

Projektet är en samverkansentreprenad mellan Nynäshamns kommun och NYAB.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.

Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: