Ösmo
Bostäder

Hallängen 7

Flerbostadshus i Ösmo

Förslaget möjliggör för flerbostadshus med plats för verksamheter i bottenvåningen på området mellan Ösmo station och Ösmo centrum.

Detaljplaneområdet ligger intill Ösmo centrum och Ösmo vårdcentral, ett strategiskt läge som knyter ihop Ösmo station, Sara Carolinas torg och Ösmo centrum. Fler bostäder och service mellan Ösmo centrum och Ösmo station skapar dessutom ett tryggare stråk för människor som ska ta sig till och från busshållplatsen och tågstationen. Området utnyttjas effektivt då det ligger kollektivtrafiknära och bidrar till tillväxten av Ösmo.

Detaljplanen befinner sig i samrådsskedet. Förslag arbetas nu fram för att sakägare och allmänheten ska få tycka till.

Planområde

Planområde

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Birkavägen/Nyblevägen, mellan Ösmo centrum och Ösmo station
Vad: flerbostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenvåning
Boendeform: hyresrätt
Möjlig byggstart: tidigast 2022
Byggaktör: Ösmo Hallängen 7 AB

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Pitchayan Buachoom

planarkitekt
08-520 684 73
pitchayan.buachoom@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?