Sök
Ösmo
Bostäder

Hallängen 7

Hyresrätter nära Ösmo station

Mellan centrum och stationen i Ösmo finns det planer för flerbostadshus med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen. Den tänkta boendeformen är hyresrätter.

Husen får ett strategiskt läge som knyter ihop Ösmo station, Sara Carolinas torg och Ösmo centrum. Fler bostäder och service mellan Ösmo centrum och Ösmo station skapar dessutom ett tryggare stråk för människor som ska ta sig till och från busshållplatsen och tågstationen. Området utnyttjas effektivt då det ligger nära kollektivtrafik och kan bidra till tillväxten av Ösmo.

Just nu arbetar vi fram ett förslag som sakägare och allmänheten ska få tycka till om. Möjlig byggstart är tidigast 2024/2025.

Planområde

PlanområdeFörstora bilden

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Birkavägen/Nyblevägen, mellan Ösmo centrum och Ösmo station
Vad: flerbostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenvåning
Boendeform: hyresrätt
Möjlig byggstart: tidigast 2024/2025
Byggaktör: Ösmo Hallängen 7 AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: