Sök
Nynäshamn centrala
Kommunal service

Gästhamnen

Kortsiktig utveckling av Nynäshamns gästhamnsområde

Målet är att skapa en gästhamn som är attraktivare, livfullare och roligare under en större del av året. Projektet pågår under cirka 5 år och gästhamnsområdet kommer att utvecklas enligt en metod som kallas för platsbyggnad, som innebär att olika aktiviteter och idéer testas genom tillfälliga lösningar i området.

Aktuellt just nu

  • Nya planteringar har placerats längs med stråket ovanför hamnbodarna. Här hittar du läckerheter som till exempel smultron, röd basilika, citronmeliss, rödkål och tomater. Det är helt okej att smaka lite, men var rädd om plantorna. Planteringarna är den första mindre åtgärden i projektet och tanken är att de ska förbättra helhetsintrycket i hamnen.
  • Skapande av en nod pågår, som ska fungera som den centrala platsen för kommande platsbyggande. Exakt var noden kommer att ligga är ännu inte klart.
  • Den före detta grillkiosken nedanför pendeltågsstationen har skadats och kommer att rivas under hösten 2023. Ytan är en plats med stora möjligheter och detta kommer projektet att kika på!
  • Grusplanen (före detta Norberg & Nilsson) är just nu avstängd eftersom marken är i behov av sanering, vilket kommer att ske under hösten 2023. Därefter kan kommunen avgöra vad som passar att göra på platsen.

Projektet består av tre faser

  1. I den första fasen tar kommunen fram en handlingsplan för hela gästhamnsområdet, för att stärka platsens identitet och attraktivitet. Till vår hjälp har vi ett landskapsarkitektkontor som tillsammans med kommunen tar fram förslag på hur gästhamnsområdet ska utvecklas.
  2. I den andra fasen ligger fokus på mer eller mindre tillfälliga åtgärder i den offentliga miljön för att testa vad som passar i området. Det kan exempelvis handla om tillfällig arkitektur/konst, ett tillfälligt torg eller en tillfällig park. Den andra fasen förväntas påbörjas i juni 2023 och beräknas vara färdig i juni 2024.
  3. I den tredje och sista fasen fortsätter byggnation i enlighet med handlingsplanen och ytterligare tillfälliga åtgärder i den offentliga miljö kommer att genomföras som till exempel mindre förbättringar i gatu- och parkmiljö för att stärka framkomligheten och orienterbarheten i området. Detta arbete förväntas pågå under 2024 till 2027.

Områdeskarta.

Fakta

Var: Nynäshamns gästhamn.
Vad: Förbättringar i den offentliga miljön för att stärka platsens identitet och attraktivitet.
När: 2023-2027

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Kontakt

Emma Höglund

projektledare, mark- och exploatering
08-520 682 38
emma.hoglund@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: