Sök
Nynäshamn centrala
Kommunal service

Gästhamnen

Kortsiktig utveckling av Nynäshamns gästhamnsområde

Projektets mål är att skapa en gästhamn som är attraktivare, livfullare och roligare under en större del av året. Arbetet pågår under cirka fem år och gästhamnsområdet kommer att utvecklas enligt en metod som kallas för platsbyggnad. Det innebär att olika aktiviteter och idéer testas genom tillfälliga lösningar i området.

Aktuellt

  • Den före detta grillkiosken nedanför pendeltågsstationen är riven och återställning av marken beräknas vara klar i slutet av april 2024. Inom den närmaste framtiden blir det en mötesplats och ett torg för tillfällig matförsäljning.
  • Den före detta båtuppläggningsplatsen kommer fungera som en central plats för kommande platsbyggande. Vi arbetar just nu med hur den ska se ut och vad den ska innehålla. Just nu är platsen avstängd eftersom marken just nu saneras. Saneringen beräknas vara färdig i slutet av maj 2024.

Projektet består av tre faser

  1. I den första fasen har kommunen tagit fram en handlingsplan för hela gästhamnsområdet för att stärka platsens identitet och attraktivitet. Den här fasen är avslutad.
  2. I den andra fasen som just nu pågår ligger fokus på mer eller mindre tillfälliga åtgärder i den offentliga miljön för att testa vad som passar i området. Det kan exempelvis handla om tillfällig arkitektur/konst, ett tillfälligt torg eller en tillfällig park. Den andra fasen beräknas vara färdig i juni 2024.
  3. I den tredje och sista fasen fortsätter byggnation i enlighet med handlingsplanen och ytterligare tillfälliga åtgärder i den offentliga miljö kommer att genomföras som till exempel mindre förbättringar i gatu- och parkmiljö för att stärka framkomligheten och orienterbarheten i området. Detta arbete förväntas pågå under 2024 till 2027.

Områdeskarta.

Fakta

Var: Nynäshamns gästhamn.
Vad: Förbättringar i den offentliga miljön för att stärka platsens identitet och attraktivitet.
När: 2023-2027.

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Kontakt

Emma Höglund

projektledare, mark- och exploatering
08-520 682 38
emma.hoglund@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: