Sök

Upphandling och inköp

Här hittar du all information du behöver för att bli leverantör till kommunen. Just nu görs förändringar i kommunens inköpsorganisation.

När kommunen ska köpa in en vara eller tjänst måste det alltid göras en upphandling. Värdet på inköpet styr vilken typ av upphandling som genomförs.

Direktupphandling genomförs när värdet på varan eller tjänsten underskrider direktupphandlingsgränsen på 700 000 kronor.

Ett ramavtal är ett avtal mellan kommunen och en leverantör som gäller för en längre period, exempelvis fyra år. Det gör det enklare och snabbare att köpa samma varor eller tjänster flera gånger, eftersom priser och villkor redan är fastställda. För dig som leverantör innebär ett ramavtal med kommunen en chans till en långvarig affärsrelation och mer stabila inkomster.

Pågående och planerade upphandlingar

Om ditt företag är intresserad av att bli leverantör till kommunen ska ni hålla koll i kommunens upphandlingsverktyg.

Befintliga avtal

Befintliga ramavtal kan begäras ut som allmän handling.

Kommunens upphandlingar genomförs i ett elektroniskt upphandlingsverktyg, Mercell Tendsign. Vill ditt företag lämna anbud i en upphandling så gör det via upphandlingsverktyget.

  1. Skapa konto i Tendsign för att se alla upphandlingsdokument och lämna anbud.
  2. Gå igenom förfrågningsunderlag och kommersiella villkor. Vid en ramavtalsupphandling är det många uppgifter som ska in. Börja i tid och läs noga igenom förfrågningsunderlaget. Gå också igenom de kommersiella villkoren och gör en bedömning om de kommer att fungera för din verksamhet.
  3. Utforma ditt anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. Bifoga de dokument, intyg och bilagor som man frågar efter och se till att ditt anbud uppfyller kraven vi ställer. Om du inte följer alla instruktioner riskerar du att ditt anbud inte får vara med i bedömningen.
  4. Registrera i tid. Se till att anbudet registreras i tid. Kommer du in försent med ditt anbud är du inte med i upphandlingen - om det så bara är med en minut.
  5. Bedömning. När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som kommit in.
  6. Tilldelning Efter bedömningen utses ett eller flera företag som blir leverantörer till kommunen.

Kontakt under pågående upphandling

Under pågående upphandling sker all kontakt via "Frågor och svar" i upphandlingsverktyget Tendsign. Det beror på att alla som är med i upphandlingen ska få samma information.

Enligt offentlighetsprincipen är allmänna handlingar normalt tillgängliga för alla. När du lämnar in ett anbud till en kommun är det dock sekretessbelagt fram till att upphandlingen är avgjord. Därefter blir anbuden offentliga, med vissa undantag.

Begäran om sekretess

Om du vill att delar av ditt anbud ska sekretessbeläggas, ska du göra en skriftlig begäran. Den ska innehålla:

  • Detaljerade uppgifter som vilka delar som du anser ska sekretessbeläggas.
  • En motivering till varför dessa uppgifter ska sekretessbeläggas.
  • Hänvisning till relevant lagrum

Observera att uppgifter som påverkar utvärderingen av anbud sällan omfattas av sekretess.

Så bedömer kommunen sekretessfrågor

Kommunen avgör sekretessfrågan vid en eventuell begäran om utlämnande av handlingar. Förhandsbesked om sekretess ges inte, och beslut om sekretess kan upphävas av domstol.

Kontakt

Upphandling Södertörn


08-606 92 05
upphandling@haninge.se

Kontakt vid pågående upphandling

Kontakt under en upphandling sker bara via funktionen "Frågor och svar" i Tendsign.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: