Sök

Näringslivsnytt

Som företagare är det mycket att hålla koll på. I nyhetsbrevet Näringslivsnytt får du samlad information och berättelser om det som är aktuellt och den service kommunen kan ge dig.

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta näringslivsavdelningen.

Prenumerera på Näringslivsnytt

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig.

Yvonne Persson, dataskyddsombud
08-520 684 22
dataskyddsombud@nynashamn.se

Dina personuppgifter behandlas enligt den rättsliga grunden allmänt intresse, av kommunens medarbetare på näringslivsavdelningen, i syfte att kunna skicka nyhetsbrev och inbjudningar till dig. För detta användes en digital nyhetsbrevsleverantör vid namn Ungapped, med vilka personuppgiftsbehandlingsavtal finns upprättat. Personuppgifterna överförs inte till tredjeland. Uppgifterna lagras tills du väljer att avsluta din prenumeration.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på www.nynashamn.se/gdpr.

Kontakt

Mia Järliden

Näringslivs- och etableringschef

08-520 684 04

mia.jarliden@nynashamn.se

Kicki Lundgren

näringslivsutvecklare
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se


Kristina Stugholm

besökscenter
08-520 737 04
kristina.stugholm@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: