Sök

Inspelningsplatser och tillstånd

Det är enkelt att spela in film i Nynäshamn. Stort urval av inspelningsplatser, samarbete med polis, räddningstjänst och lokala näringslivet gör det enkelt för filmskapare att välja Nynäshamn som inspelningsort.

Nynäshamn är en filmvänlig kommun. Här finns ett rikt urval av inspelningsmiljöer inom korta avstånd och en beredskap för ett snabbt och positivt mottagande för dig som filmproducent. För frågor om tillstånd hänvisar vi till kommunens trafiktekniker.

Otaliga inspelningsmiljöer

Här hittar du idylliska kulisser som öppet hav, pittoresk skärgårdsmiljö, småstad, landsbygd, jordbruk och lövskog. Här finns även romantiska miljöer såsom orörda vikar och stränder, klippor och sjöar tillsammans med sagornas vildvuxna barrskog. Lägg därtill spännande omgivningar såsom vattenfyllda kalkbrott, färjeterminal, industriområden och dolda bergrum under jord. Allt ligger på bekvämt avstånd från Nynäshamns centrum som i sin tur ligger bara 50 minuter från Stockholms storstadsmiljö.

För tips om inspelningsplatser hänvisar vi till vår turistbyråföreståndare.

Kontakt

Kristina Stugholm
Turistbyråföreståndare
08-520 737 04
kristina.stugholm@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: