Sök
Grävmaskin lastar grus

Foto: Scandinav/Thomas Adolfsén

Företagsbesök

Genom att besöka företagare i vardagen får Nynäshamns kommun en ökad förståelse för era villkor och förutsättningar.

Nynäshamns kommun besöker alla typer av företag, från enmansföretag till kommunens större arbetsgivare. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och få information om företagens framtidsplaner. Dessutom får vi höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen.

Vi vill öka förståelsen mellan kommunen och näringslivet. Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta oss så bokar vi in ett besök.

Dialogen viktig för utvecklingen

Några av frågorna som diskuteras vid besöken:

  • Företagets inriktning och mål
  • Har företaget varit i kontakt med kommunen det senaste året? Om ja, i vilken fråga? Hur upplevde företaget kontakten?
  • Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
  • Vad har företaget för förväntningar på kommunen?
  • Hur ser företagets utvecklingsplaner ut? Finns ett rekryteringsbehov? Vilken kompetens behövs?
  • Information om kommunens aktuella arbete och företagsservice såsom företags- och evenemangslots, företagsstöd, satsningar samt samarbets- och samhällsbyggnadsprojektet.

Kommunens representanter som gör besöken informerar även om kommunens verksamheter, framtidsplaner samt om den näringslivsservice som erbjuds företagarna.

Kontakt

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: