Sök
Ösmo
Kommunal service

Del av Vansta 5:50

Kommunal samhällsservice i Ösmo vid Vikängens IP

Detaljplan och byggrätt för kommunal samhällsservice för antingen en förskola eller ett LSS-boende. Detaljplanen fick laga kraft den 6 december 2023.

Planområdet omfattar del av fastigheten Vansta 5:50 som ligger i Ösmo tätort. Detaljplanen är flexibel för kommunal samhällsservice, med specificeringen förskola alternativt LSS-boende.

Planen skapar också förutsättningar för ny gång- och cykelväg på östra sidan Viksängens IP och på södra sidan av Körundavägen.

Planförslaget ger även planstöd för befintlig markanvändning på en del av Körundavägen som idag saknar detaljplan och ge möjligheter till breddningen och trafiksäkring av Körundavägen.

Fakta

Var: vid Viksängens IP, Ösmo
Vad: Kommunal samhällsservice, förskola eller LSS boende
Möjlig byggstart: tidigast 2025
Byggaktör: Nynäshamns kommun
Diarienummer: MSN/2020/0726/214

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Fredrik Lantz

planarkitekt
08-520 688 33
fredrik.lantz@nynashamn.se

 

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: