Sök
Ösmo
Kommunal service

Ösmo

Badplats vid Muskan

Vid Muskan i Ösmo planeras för en ny allmän badplats med strand, bryggor och parkeringsplats. Men innan badplatsen kan anläggas behöver flera frågor lösas.

  • Placering. Länsstyrelsen beslutade i september 2021 att upphäva strandskyddsdispensen vid den planerade badplatsen. Kommunen undersöker nu andra alternativ såsom alternativa placeringar eller att ta fram en helt ny detaljplan för området.

  • Rådighet över området. Vägen ner till och marken kring den planerade badplatsen förvaltas av en vägförening som kommunen behöver hitta en lösning tillsammans med för att badplatsen ska bli tillgänglig för alla.

  • Säkerställa vattenkvaliteten. Den dagvattenledning som tidigare mynnade ut på platsen har orsakat föroreningar i sedimentet på sjöbotten. Dagvattenledningen flyttades 2020 för att minska miljöbelastningen på sjön, men föroreningarna finnas fortfarande kvar i sedimentet. En utökad miljöutredning har genomförts och eventuella åtgärder utifrån den utreds.

Fakta

Var: Muskan vid Sköndalsvägen i Ösmo (vid majbrasan)
Vad: ny badplats
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?