Sök
Ösmo
Kommunal service

Ösmo

Badplats vid Muskan

Vid Muskan i Ösmo planeras det för en ny allmän badplats med strand, bryggor och parkeringsplats. Men innan badplatsen kan anläggas behöver flera frågor lösas.

  • Placering. Länsstyrelsen beslutade i september 2021 att upphäva strandskyddsdispensen vid den planerade badplatsen. Kommunen har undersökt om det finns andra lämpliga platser runt Muskan, men har inte hittat någon som är lämplig. Problemet är bland annat hur man ska lösa åtkomsten till badplatsen på ett trafiksäkert sätt. En annan lösning är att ta fram en ny detaljplan för området. Det finns ännu inga politiska beslut om att ta fram en ny detaljplan, men kommunen tittar på frågan.
  • Rådighet över området. Vägen ner till och marken kring den planerade badplatsen förvaltas av en vägförening som kommunen behöver hitta en lösning tillsammans med för att badplatsen ska bli tillgänglig för alla.
  • Säkerställa vattenkvaliteten. Den dagvattenledning som tidigare mynnade ut på platsen har orsakat föroreningar i sedimentet på sjöbotten. Dagvattenledningen flyttades 2020 för att minska miljöbelastningen på sjön, men föroreningarna finnas fortfarande kvar i sedimentet. En utökad miljöutredning har genomförts och eventuella åtgärder utifrån den utreds. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund avråder under tiden från bad i viken för att vara på den säkra sidan.

Fakta

Var: Muskan vid Sköndalsvägen i Ösmo (vid majbrasan)
Vad: ny badplats
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: