Sök

Stöd och projekt

Här har vi samlat information om företagsstöd från olika myndigheter och aktörer.

Tillsammans med Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö och Haninge ingår Nynäshamn i Leader Stockholmsbygd, genom vilket vi stödjer lokala utvecklingsprojekt. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden samt att stimulera till innovativa och hållbara miljösatsningar.

Ditt företag betalar nog för mer energi än ni behöver. Nu kan ni få kostnadsfritt stöd av en coach för att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Ofta är det fullt möjligt att minska energianvändningen med 10 procent utan investeringar, eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år.

Energieffektivisering kan dessutom ge andra positiva effekter såsom förbättrad inomhusmiljö, lägre underhållskostnader och en ökad driftsäkerhet. Att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor ger också en positiv påverkan på hur andra uppfattar ditt företag.

På verksamt.se finns samlade tjänster och information för dig som vill starta eller driver företag

På webbplatsen samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som företagare har nytta av. Totalt innehåller webbplatsen information från över 45 myndigheter.

Det finns så många goda förebilder i Nynäshamns näringsliv som kan lyftas. Kommunens två priser bidrar förhoppningsvis till att sätta ett tydligt fokus som skapar mer engagemang och positiva krafter kring hållbarhet och stolthet över platsen Nynäshamns kommun.

Årets Hållbarhetspris

Tilldelas ett företag eller företagare som med sina insatser har bidragit till eller upprätthållit en ekologisk och miljömässig hållbarhet, en hållbar resursanvändning eller ett välmående samhälle utifrån hållbarhetsmålens definitioner. Den/de ska kunna tjäna som gott exempel och inspiration för fler i Nynäshamns kommun.

Premieras gör insatser:
- som kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden.
- kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda.
- präglas av engagemang och handlingskraft.

Årets Nynäshamnsambassadör

Tilldelas ett företag eller företagare som i sin gärning och engagemang varit en god ambassadör för Nynäshamns kommun som plats. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen gillar Nynäshamn!

Vinnarna utses av näringslivsstaben på Nynäshamns kommuns näringslivsavdelning, men vem som helst kan nominera ett företag eller företagare genom att mejla naringsliv@nynashamn.se

Fler priser

Företagarna Nynäshamn delar ut priserna Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Nynäshamns Stadskärneförening delar ut pris till Årets Butik och Årets Butiksmedarbetare och Nynäshamnsposten delar ut priset Årets Marknadsförare.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: