Lämna din synpunkt

Alla är välkomna att lämna synpunkter, förslag eller klagomål. Ju fler synpunkter och förslag vi får desto mer lär vi oss vad du och andra tycker om vår kommunala service. Det hjälper oss att bli bättre.

Synpunkterna bli allmän handling

Alla meddelanden som skickas till kommunen blir i regel allmän handling. Det innebär att dina synpunkter, förslag eller klagomål kan läsas av andra. Vill du vara anonym kan du i vissa fall använda vår visselblåsarfunktion.

Så tar vi hand om din synpunkt

Alla inkommande synpunkter och ärenden behandlas dagligen. Har du lämnat kontaktuppgifter får du löpande veta hur ditt ärende tas om hand.

Alla synpunkter och förslag hanteras i enlighet med dataskyddförordningen GDPR och det blir i regel en allmän handling som kan läsas av andra enligt "Offentlighetsprincipen".

Målet är att bearbetningen av alla synpunkter av alla synpunkter som kommer in påbörjas snarast, dock senast nästkommande arbetsdag. Om du har lämnat kontaktuppgifter blir du informerad om vad och i vissa fall vem som hanterar synpunkten.

Årlig sammanställning

Varje år sammanställer kommunens nämnder inkommande synpunkter och vilka åtgärder som har vidtagits. Inga personuppgifter tas med i sammanställningen.

Flera sätt att lämna synpunkter

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: