Lämna din synpunkt

Dina synpunkterna är viktiga för oss och hjälper oss i vårt arbete för att bli en ännu bättre kommun. Därför är vi mycket tacksamma för alla synpunkter, förslag och även klagomål.

Hjälp oss att bli bättre - tyck till om både bra och dåligt

Alla är välkomna att lämna synpunkter, förslag eller klagomål. Ju fler synpunkter och förslag vi får desto mer lär vi oss vad du och andra tycker om vår kommunala service. Det hjälper oss att bli bättre.

Alla meddelanden som skickas till kommunen blir i regel allmän handling. Det innebär att dina synpunkter, förslag eller klagomål kan läsas av andra. Vill du vara anonym kan du i vissa lägen ha rätt att använda vår visselblåsarfunktion.

Vill du veta mer om synpunktshantering kan prata med Kontaktcenter på telefon
08-520 680 00.

Så här tar vi hand om din synpunkt

Alla inkommande synpunkter och ärenden behandlas dagligen. Har du lämnat kontaktuppgifter får du löpande veta hur ditt ärende tas om hand.

Alla synpunkter och förslag hanteras i enlighet med dataskyddförordningen GDPR och det blir i regel en allmän handling som kan läsas av andra enligt "Offentlighetsprincipen".

Målet är att bearbetningen alla synpunkter som kommer in, antingen elektroniskt via webbplatsen, via post eller lämnas till receptionen påbörjas snarast, dock senast nästkommande arbetsdag.

Oavsett hur din synpunkt kommer in eller till vem så är det den nämnd som berörs av synpunkten som får den vidare hantering och för registrering av inkommande handling.

Om du har lämnat kontaktuppgifter blir du informerad om vad och i vissa fall vem som hanterar synpunkten för vidare åtgärd.

Årlig sammanställning

Varje år gör kommunens nämnder en sammanställning över inkommande synpunkter och vidtagna åtgärder. Inga personuppgifter tas med i sammanställningen.

Under rubriken Länkar hittar du de lagar som styr kommunens arbete, bland annat mer information om dataskyddförordningen GDPR.

Flera sätt att lämna synpunkter

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: