27 jun 2023

VA-arbete på Fågelgatan

På grund av återkommande problem med missfärgat dricksvatten på Fågelgatan behöver vattenledningen bytas ut. Arbetet pågår till slutet av sommaren 2024.

Förstora bilden

Berörda hushåll. Klicka för att förstora.

Aktuellt

2023-08-24

Den första etappen är helt klar och har fått ny asfalt. Nu pågår den andra etappen och den beräknas pågå fram till årsskiftet 2023/2024.

Den andra etappen kommer att följa samma schema som förra. Först friläggs samtliga serviser, sen kopplas alla om till en provisorisk ledning, sen tas huvudledningen ur drift, rensas och relinas. Sen driftsätts den nya ledningen, spolas och efter att vi fått godkända vattenprover kommer abonnenterna kopplas över till den nya huvudledningen. Planerade avstängningar av vatten kommer att aviseras i förväg.

Störningar under arbetet

I samband med renoveringen kommer det bli schaktgropar utanför varje fastighet samt i gatan där det finns ventiler eller att ledningen ändrar riktning. Under arbetet kommer även vattnet att behöva stängas av då och då. Under arbetet kommer framkomligheten vara försämrad.

Frågor och svar

Kommer jag bli av med vattnet?
Nej, alla kommer ha vatten under projektet. Däremot kommer kortare avstängningar behövas för omkopplingar. Dessa aviseras inför varje enskilt tillfälle.

Kan räddningstjänst och spolbil passera?
Ja, räddningstjänst och sopbil ska kunna passera som normalt under hela projektet.

Mitt vatten är missfärgat, vad gör jag?
Spola i kranen tills vattnet är klart. Anledningen till det missfärgade vattnet är att vi kommer behöva stänga av och ändra riktning på vattnet.

Berörda hushåll.