Aktuella detaljplaner som fått laga kraft

Här finner du lista med de aktuella detaljplanerna som har fått laga kraft. 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet i plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Följande detaljplaner har fått laga kraft

  • Laga kraft för Kalvö industriområde
  • Laga kraft för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1
  • Laga kraft för Kullsta 2 med flera
  • Laga kraft för Lundby 1:112 och 1:265 med flera, samt upphävande av detaljplan B 600
  • Laga kraft för Apotekaren 24

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: