Sök

Aktuella upphandlingar

Kommunen har behov av en mängd olika varor och tjänster. Vill du bli leverantör till kommunen så lämna ett anbud när kommunen gör ramavtalsupphandling eller direktupphandling.

Vill du blir leverantör

Kommunen upphandlar större uppdrag via Upphandling Södertörn. Vill du bli leverantör måste företaget ha ett avtal med kommunen. Avtal och så kallat ramavtal upprättas genom upphandling och alla leverantörer som möter kraven är välkomna att bli leverantör genom att lämna anbud.

Arbetet med upphandling sker enligt gällande lagar och regler. Upphandling Södertörn* ansvarar för att upphandlingarna är kvalitetssäkrade, kostnadseffektiva, affärsmässiga och rättvisa.

Tips om du vill lämna anbud i en ramavtalsupphandling

 • Börja i tid!
  Hämta underlaget och läs igenom noga - så hinner du fråga om någonting verkar oklart.
 • Kontrollera alla datum och klockslag
  Kommer du in försent med din ansökan är du inte med i upphandlingen - om det så bara är med en minut.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela processen
  Kontakt med upphandlaren sker bara via funktionen ”Frågor och svar” för att säkerställa att all information når alla anbudsgivare. Det här är viktigt, alla som lämnat anbud ska få ta del av frågor som kommit in och svar samtidigt. Det som tas upp under "Frågor och svar" blir en del av förfrågningsunderlaget och kan påverka ditt anbud. Tveka inte att fråga om något är oklart, ju tidigare desto bättre.
 • Utforma ditt anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget
  Skicka med de dokument, intyg och bilagor som vi frågar efter. Upphandlaren får inte ta emot kompletteringar när anbudstiden är slut. Kompletteringar räknas som ny information och är inte tillåtet. Exempelvis kan du alltså inte skicka in en ny CV eller nytt eller ändrat intyg efter att du väl har skickat in din ansökan.
 • Håll koll på de krav som ställs
  Läs noga igenom förfrågningsunderlaget och se till att ditt anbud uppfyller kraven som ställs.
 • Gå igenom de kommersiella villkoren
  De kommersiella villkoren ligger till grund för det kommande avtalet och bedöm om du accepterar dem.
 • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget
  Om du inte följer alla instruktioner riskerar du att ditt anbud inte får vara med i bedömningen. Tips! Kontrollera att alla frågor är besvarade.
 • Registrera i tid!
  Se till att anbudet registreras i tid.

Kontakt

Upphandling Södertörn


08-606 92 05
upphandling@haninge.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: