Sök

Intresseanmälan för dig som arbetsgivare att ta mot person för arbetsträning, praktik eller anställning

Tack för ditt intresse att ordna praktikplats för arbetsträning. Vi är angelägna att göra en bra lösning både för dig och vår praktikant/arbetssökande.

Kontakta mig
Kontakta mig
Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Så behandlas dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att användas vid en eventuell kontakt om ditt namnförslag väljs. De kommer att raderas senast två månader efter att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har fattat beslut om brons namn. Personuppgifterna behandlas enligt den lagliga grunden samtycke. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Mottagare av personuppgifterna är tjänstepersoner i Nynäshamns kommun. Läs mer om hur du kan få del av dina uppgifter, vilka rättigheter du har och kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet på www.nynashamn.se/gdpr.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: