Sök
Ösmo
Trafik och infrastruktur

Ösmo/Källberga

Trafiksäkerhetsåtgärder mellan Källberga och Ösmo

Just nu pågår ett projekt för att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter mellan Ösmo och Källberga, särskilt med tanke på den nya skolan som öppnar i Källberga i augusti. Arbetet beräknas vara klart i november 2024.

Målet med projektet är att koppla ihop Källberga och Ösmo på ett säkert sätt och att underlätta för fotgängare och cyklister att ta sig mellan dessa områden samt till de närliggande busshållplatserna.

Det ska genomföras

  • Breddning av gång- och cykelbanor. Den befintliga gångbanan breddas för att skapa en säker gång- och cykelbana.
  • Nytt övergångsställe och gång- och cykelpassager. Ett upphöjt övergångsställe med cykelpassage kommer att anläggas, samt flera andra gång- och cykelpassager.
Förstora bilden

Illustration över byggnationen och hur skolans besökare ska köra.

Vanliga frågor & svar

När kommer det att vara färdigt?
Arbetet beräknas vara klart i november 2024.

Hur bred blir gång- och cykelvägen?
3,7 meter bred på de flesta ställen. På vissa ställen 3,15-3,59 meter.

Kommer biltrafiken att påverkas?
Vägen kommer att vara körbar, men trafiken kan påverkas genom tillfälligt smalare körfält eller delad körbana.

Kan fotgängare och cyklister passera under byggnationen?
Ja, fotgängare och cyklister kommer att komma förbi under pågående arbete.

Var kan vårdnadshavare lämna och hämta?
Sväng höger direkt innan idrottshallen. Där finns en vändplan för att stanna och släppa av barnen, Det är inte möjligt att parkera närmare skolan än så.

Var kan vårdnadshavare parkera?
Sväng höger direkt innan idrottshallen. Kör förbi vändplanen och till den västra sidan av idrottshallen. Det är inte möjligt att parkera närmare skolan än så. Det finns begränsat antal platser.

Fakta

Var: Ösmo-Källberga.
Vad: Trafiksäkerhetsåtgärder.
Byggaktör: Nynäshamns kommun.
Klart: November 2024.

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: