Sök
Ösmo
Bostäder

Kolbotten 1:8

Småhus vid Landfjärden

Vid början av den södra infarten till småhusområdet i Landfjärden, strax väster om gamla Nynäsvägen, planeras för nya bostäder i form av enfamiljshus och parhus. Detaljplanearbetet är pausat.

Planområde

Planområdet

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Landfjärden
Vad: enfamiljshus och parhus
Möjlig byggstart: tidigast 1,5 år efter att planarbetet startat.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Staffan Ahlstedt

planarkitekt
08-520 682 37
staffan.ahlstedt@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: