Sök
Förstora bilden

Illustrationsplan.

Nynäshamn norra
Trafik och infrastruktur

Telivägen/väg 73

Cirkulationsplats vid Telivägen/väg 73

En cirkulationsplats ska byggas i korsningen Telivägen/väg 73 för att förbättra trafiksituationen i området. Byggnationen beräknas vara färdig hösten 2024.

I projektet ingår också byggnation av en ny gång- och cykelväg för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter att ta sig från hamnområdet över väg 73.

Under arbetet påverkas trafiken på olika sätt, till exempel gällande framkomligheten till bland annat Sjötelegrafen. Vi rekommenderar att istället köra via Industrivägen. Arbetet kommer att kräva sprängningar och borrningar. Tiderna för detta får boende i området särskild information om.

Planhandlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antikvarisk förundersökning med färgundersökning.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2023-08-31 14.04
Dimensioneringsapport Nynäshamn.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-08-31 14.04
Lukt smitt Rapport.pdf Pdf, 363.7 kB. 363.7 kB 2023-08-31 14.04
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-08-31 14.04
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-08-31 14.04
Trafikanalys.pdf Pdf, 573.6 kB. 573.6 kB 2023-08-31 14.04
Transporter farligt gods.pdf Pdf, 357.5 kB. 357.5 kB 2023-08-31 14.04
Övergripande riskbedömningar.pdf Pdf, 719.9 kB. 719.9 kB 2023-08-31 14.04

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Korsningen Telivägen/väg 73
Vad: Cirkulationsplats
Byggaktör: Nynäshamns kommun. När byggantionen är klar lämnas anläggningen över till Trafikverket.
Klart: hösten 2024

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Sandra Ulmér

projektledare,
mark- och exploatering
08-520 682 59
sandra.ulmer@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: