Sök
Illustration av det nya området i KällbergaFörstora bilden
Ösmo
Bostäder

Vidbynäs 1:3 m.fl.

Källberga norr

I Källberga norr planeras för ett helt nytt bostadsområde som fullt utbyggt kommer att rymma 600-700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och förskola. Detaljplanen har fått laga kraft och det första spadtaget för bygget togs i februari 2021.

När kan nybyggda fastigheter ansluta till det kommunala VA-nätet?
Källberga Mark AB bygger ut VA-anläggningen/ledningsnätet inom Källbergas exploateringsområde. Kommunen tog över VA-anläggningen för den första bostadsetappen Ängen den 19 december 2022.

Fastighetsägarna kan ansluta sig till VA-systemet när följande fyra kriterier är uppfyllda:

  1. Anläggningen är besiktigad och övertagen av kommunen (som är VA-huvudman).
  2. Bygglov för din fastighet har vunnit laga kraft.
  3. Fastighetsägaren har betalat anläggningsavgiften till Källberga Mark.
  4. Kommunen har informerat fastighetsägaren att det går bra att ansluta sig.

Anslutning inte får ske innan kommunen informerat om att det är okej, vid frågor innan dess kontakta Källberga Mark AB. Kontaktperson på Källberga Mark AB är Evelina Söderman, byggledare, evelina.soderman@archus.se

Hur kopplas fastigheterna i Källberga till det kommunala VA-nätet?
Källberga Mark upprättar förbindelsepunkt för vatten, spill och dagvatten vid fastighetsgränsen för varje fastighet. Där ansluts fastigheten till det kommunala VA-nätet. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ledningsdragningen på den egna fastigheten och inkopplingen utförs fackmannamässigt fram till förbindelsepunkten.

Avstängningsventil för vatten öppnas av VA-huvudman i samband med montering av vattenmätare. Tid för vattenmätarinstallation bokas av fastighetsägaren hos VA:s kundtjänst vaabonnent@nynashamn.se eller 08-520 689 90.

Vad kostar VA i Källberga?
Anläggningsavgiften som är en engångsavgift vid anslutning är i enlighet med kommunens VA-taxa.

Hur betalar vi anläggningsavgiften?
När fastighetsägaren erhållit laga kraft bygglov enligt första punkten ställer Källberga Mark ut en faktura i enlighet med kommunens VA-taxa till fastighetsägaren. Det är alltså inte kommunen som debiterar anläggningsavgiften till fastighetsägaren.

Hur debiteras den årliga brukningsavgiften?
När fastigheten har möjlighet att ansluta sig till VA-anläggningen i Källberga kommer VA-huvudman (kommunen) debitera brukningsavgift, bestående av fast och rörlig avgift, enligt gällande VA-taxa.

När kan befintliga fastigheter utanför Källbergas exploateringsområde ansluta till det kommunala VA-nätet?
När kommunen har tagit över VA-anläggningen börjar arbetet med att ansluta de befintliga fastigheterna till det kommunala VA-nätet, vilket planeras ske under 2023/2024.

Vad kostar VA i Källberga för oss som har befintliga fastigheter?
Anläggningsavgiften, engångsavgift vid anslutning och årlig brukningsavgift, betalar du i enlighet med kommunens VA-taxa.

Hur betalar vi avgiften?
När en förbindelsepunkt är upprättad debiterar VA-huvudmannen (Nynäshamns kommun kommun) fastighetsägaren en anläggningsavgift och brukningsavgift enligt kommunens VA-taxa.

Vad ska vi göra med den gamla avloppsanläggningen?
Kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) på telefon 08-606 93 00.

Nya fastigheter är markerade med vita streck. Befintliga fastigheter markeras med rött.

Fakta

Var: Norra delen av Källberga, Ösmo
Vad: 600-700 bostäder och mindre bykärna för basservice
Boendeform: blandad
Byggstart: det första spadtaget togs i februari 2021
Byggaktör: kallberga.se

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: