Sök

Nya kvarter i Källberga

I Källberga ska det bli ett helt nytt bostadsområde som fullt utbyggt kommer att rymma 600-700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och förskola. I februari 2021 togs första spadtaget för bygget. Ytterligare en etapp är föreslagen, Källberga 2, med 400-600 bostäder.

Etc...

Etc..

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?