Sök
Byggarbetare tittar på ritning av lägenhet
Ösmo
Bostäder

Vidbynäs 1:3 m.fl.

Källberga syd

I projektet Källberga syd föreslås 400-600 nya bostäder, med blandade hustyper och boendeformer. Kommunen har lämnat positivt planbesked. Detaljplanearbetet beräknas starta under 2023/2024.

Planerna är en fortsättning på den pågående utbyggnaden av Källberga där det första spadtaget i den norra delen togs i februari 2021. Förslaget är tänkt att binda ihop det nya området i Källberga med Lidatorp.

Planen är långsiktig och detaljplanearbetet beräknas starta en tid in i bygget av Källberga norr.

Fakta

Var: Södra delen av Källberga, Ösmo
Vad: 400-600 bostäder
Boendeform: blandad
Byggstart: ej klart
Byggaktör: Källberga Mark AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: