Föräldraträffar: ABC Tonår

Vi träffas måndagar klockan 17.30-20.00 och har olika teman varje gång. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Detta tar vi med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Fyra träffar: 15 april, 29 april, 13 maj och 27 maj.

Plats: Socialtjänstens öppenvård (inne i Nynäshamns sjukhus), Idunvägen 1, Nynäshamn

Anmälan är bindande och träffarna kostnadsfria. Välkommen!

Så behandlas dina personuppgifter

I och med att du lämnar in en intresseanmälan för att vara med på ABC-föräldraträffar kommer de personuppgifter som du lämnar om dig att behandlas. Behandlingen sker med stöd av samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen.

Du kan när som helst kan återkalla ditt samtycke och begära att personuppgifterna raderas eller att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Skicka din begäran om registerutdrag till socialnamnden@nynashamn.se.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Information om uppgifterna du lämnar kommer att hanteras av två personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge intresseanmälan är aktuell på kommunens webbsida.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du når dem via e-postadressen imy@imy.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens webbplats eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: