Enskilt vatten och avlopp

Här hittar du information för dig som har eller planerar att anlägga enskilt vatten eller avlopp.

VA-rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt vatten eller avlopp i Nynäshamns kommun. Här hittar du gällande krav och annan nyttig information. VA-rådgivningen är ett samarbete med Haninge kommun.

Har du egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du regelbundet kontrollerar vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet minst var tredje år. Om flera fastigheter delar på brunnen är rekommendationen att vattnet kontrolleras varje år.

I första hand bör du ta ett bakteriologisk prov som talar om ifall vattnet är tjänligt som dricksvatten eller inte. Kompletteras provet med ett kemiskt prov analyseras även metallhalter (till exempel järn), salter (till exempel nitrat), hårdhet och surhetsgrad. Dessutom kan man ofta få förklaringen till ett eventuellt dåligt bakteriologiskt resultat.

Så fungerar det

Kommunen har SGS Analytics som leverantör. Du beställer vattenflaskor för provtagning och får dem hemskickade tillsammans med en kylväska. Hos SGS Analytics hittar du instruktioner för hur vattenprovet ska tas.

Vattenprovet lämnar du in till kontaktcenter i kommunhuset. Hos SGS Analytics hittar du också information om andra inlämningsställen.

Tider för inlämning

Vattenprov kan lämnas in på tisdagar före klockan 13.30 i Kontaktcenter, Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn.

Anlägga enskilt avlopp

I områden som saknar kommunalt avlopp måste du som är fastighetsägare själv ordna med egen avloppslösning. För att anlägga enskilt avlopp krävs ansökan eller anmälan. Tillstånd för att anlägga enskilt avlopp söks hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Här hittar du också mer information om vilka områden som har tillstånds- eller anmälningsplikt och om att anlägga enskilt avlopp. Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp.

I de områden där det är tillståndsplikt att borra brunn är det även tillståndsplikt för eget omhändertagande av latrin. För övriga områden är det anmälningsplikt.

Tillsyn av enskilda avlopp i Nynäshamn

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2015 och 2023 besöka cirka 2000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp.

Information om vilka områden som kontrolleras.

Spola bara ned kiss och bajs

Du som har ett enskilt avlopp behöver tänka på vad du spolar ner i avloppet för att ditt avlopp ska fungera och hålla länge. Ditt avlopp och kommunens omhändertagande är bara till för att ta hand om kiss, bajs, toalettpapper samt smuts från disk, bad och tvätt. Inget annat.

Fler tips:

 • Använd miljömärkta produkter
 • Undvik antibakteriella produkter
 • Häll inte fett i avloppet
 • Lämna överblivna kemikalier och färg till en miljöstation
 • Lämna tillbaka gamla mediciner till ett apotek
 • Tvätta bilen på en biltvätt
 • Har du vattenrening led backspolningsvattnet till en separat stenkista

Tillstånd för att borra brunn

Genom Nynäshamns geografiska läge är risken stor för saltvatteninträngning. För att anlägga enskild grundvattentäkt i kommunen krävs därför en anmälan eller ett tillstånd om du planerar att borra efter vatten i ett högriskområde. Tillstånd för att borra egen brunn söker du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Här hittar du också mer information om vilka områden som har tillstånds- eller anmälningsplikt och om att borra egen brunn. Observera att du inte får börja borra förrän du har fått ett skriftligt beslut.

Ytterligare tillstånd kan krävas

Om brunnen ska försörja fler än två hushåll med vatten kan det även krävas tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Mer information om detta hittar du hos Länsstyrelsen.

Registrera din brunn

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har ett nationellt brunnsarkiv där du kan registrera din brunn. Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Risken för vattenbrist är större för dig med egen brunn eftersom brunnsvattnet tas från grundvattnet. Det är därför viktigt att hushålla med vattnet. Hur mycket vatten du använder kan också påverka tillgången på vatten hos dina grannar.

Så kan du minska ditt vattenanvändande

 • Låt gräsmattan vara. Den återhämtar sig efter långvarig torka. Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser.
 • Undvik att diska och borsta tänderna under rinnande kran.
 • Kyl vatten i kylskåpet istället för att låta kranen rinna för att få vattnet kallt.
 • Duscha istället för att bada och duscha kortare än vanligt.
 • Vattna dina växter i trädgården tidig morgon eller på kvällen.
 • Vattna inte med dricksvatten.
 • Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.

Salt i dricksvattnet

Om grundvattennivån är för låg kan det leda till att salt brunnsvatten. Vatten med hög salthalt kan inte användas som dricksvatten. För höga saltnivåer leder också till att hushållsmaskiner, rör och pumpar förstörs.

Vad gör jag om brunnen sinar?

Kommunen ansvarar enbart för vattentillgången för den som har kommunalt vatten. Om brunnen sinar kan du hyra eller köpa en vattentank, exempelvis en standard 1000-liters IBC-tank som är godkänd för livsmedelsförvaring. Du kan sedan betala ett åkeriföretag som kan transportera vatten till fastigheten och fylla upp din tank. Åkeriföretagen har möjlighet att hämta vatten från kommunens tappställe i Älby. Tappstället är endast till för företagskunder, så privatpersoner får inte själva hämta vatten här. Kommunen ansvarar för kvaliteten på vattnet fram till tappstället i Älby.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.

Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: