04 apr 2024

Planering för smidig övergång till nya hemtjänstaktörer

Nu har de allra flesta hemtjänsttagare som berörs av konkursen av Malins hemtjänst valt en ny hemtjänstutförare. Kommunen planerar tillsammans med de nya utförarna för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Ingen kommer att stå utan hemtjänstinsatser.

13 mars nåddes kommunen av beskedet om att Malins hemtjänst försatts i konkurs. Sedan dess har kommunen löpande haft dialog med konkursförvaltare och övriga hemtjänstaktörer i Nynäshamn för att säkerställa att alla brukare som berörs fortsatt får sina hemtjänstinsatser utförda.

Sammanlagt berörs cirka 200 brukare med beviljade hemtjänstinsatser av konkursen. Kommunen är som huvudman alltid ansvarig för att säkerställa att alla hemtjänsttagare får sina insatser utförda.

Planering för övergång pågår

Alla brukare som har haft Malins hemtjänst som utförare har blivit kontaktade av kommunen för att göra ett nytt val av utförare. De flesta hemtjänsttagare har gjort sitt val vilket gör att kommunen tillsammans med övriga hemtjänstaktörer planerar för en så smidig övergång som möjligt.

Planen är att alla hemtjänsttagare får sina insatser utförda av sin nyvalda aktör från och med 12 april. Inför uppstarten kommer hemtjänstaktören att ta kontakt med hemtjänsttagaren för att planera övergången.